ЕК предлага през 2030-та почти безвредни за въздуха автомобили

ЕК предлага през 2030-та почти безвредни за въздуха автомобили

Европейската комисия предложи изгорелите газове от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС да бъдат с 30 процента по-ниски през 2030 г. в сравнение с 2021 година, съобщи пресслужбата на ЕК.

Делът на ЕС в световните продажби на нови леки пътнически автомобили е намалял от 34 на сто преди финансовата криза (2008-2009 г.) до 20 на сто към днешна дата. За да се поддържат пазарните дялове и да се ускори преходът към превозни средства с ниски и нулеви стойности на отделяните вредни газове, Комисията предлага нови цели за всички новопроизведени леки автомобили и микробуси в ЕС, които ще се прилагат съответно от 2025 г. и 2030 година.

С днешните предложения се установяват реалистични и приложими правила, които да помогнат за осигуряването на еднакви условия на съревнование между производителите. Тези предложения ще бъдат подкрепени чрез целенасочени финансови лостове, за да се осигури бързото им внедряване.

Целите за намаляване на отделяния въглероден диоксид, които ЕК предлага, са основани на задълбочен анализ и широко участие на заинтересованите страни, от неправителствени организации до представители на промишлеността. Средните количества на отделяния въглероден двуокис ще трябва да бъдат с 30 на сто по-ниски през 2030 г. в сравнение с 2021 година.

Предложението включва цели за 2025 г. и 2030 година. Междинната цел за 2025 г. предвижда тласък на инвестициите. С целите за 2030 г. се предоставя стабилност и се дават дългосрочни насоки за запазване на потока от такива инвестиции. Тези цели помагат за насърчаване на прехода от досегашните превозни средства с двигатели с вътрешно горене към безвредни за околната среда превозни средства.

Предложението включва план за действие и инвестиционни решения за трансевропейското разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива.

ЕК цели също предлагането на автобусни линии на дълги разстояния в Европа и алтернативни варианти на използването на лични автомобили.

Предстои предложенията да бъдат обсъдени от министрите в ЕС и евродепутатите.

 

Комисията призовава всички заинтересовани страни да работят в тясно сътрудничество за бързото приемане и прилагане на тези предложения.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?