ЕК предлага промени във финансирането на европейските партии

ЕК предлага промени във финансирането на европейските партии

С цел по-добро управление на парите на данъкоплатците Европейската комисия (ЕК) предлага отстраняване на пропуските в законодателството, които дават възможност на партиите на европейско равнище да злоупотребяват със системата, като създават множество юридически лица по условията за допълнително финансиране.

По действащите правила партиите и фондациите, които отговарят на определени условия, имат възможността да станат европейски юридически лица и така се увеличава достъпът до европейска финансова подкрепа. Тези условия включват изискване за представителство в достатъчно голям брой държави от ЕС и следване на ценностите на Европейският съюз.

 

Европейската комисия представи в петък предложенията си за промени, свързани с дейността и финансирането на партиите.

Предложените промени целят да увеличат прозрачността, така че хората да знаят за кого гласуват, да повишат демократичната легитимност, така че финансирането по-добре да отразява подкрепата, дадена от европейските избиратели, както и да подобрят правоприлагането, така че да може да се противодейства на злоупотребите и да се възстановяват средства. Това се посочва в съобщение на комисията. Предложенията следва да бъдат приети и да влязат в сила преди изборите за Европейски парламент през 2019 година.

В някои случаи отделни членове на една и съща национална партия спонсорират създаването на различни европейски партии. Действащият подход за разпределяне на финансирането от ЕС за европейските партии не е достатъчно съразмерен на равнището на представителство, постигнато в изборите за ЕП. Партиите изпитват трудности при изпълнението на изискването за съфинансиране, с което е обвързано получаването на въпросното финансиране, пише в съобщението.

С предложенията на ЕК се търси по-тясна връзка между действителното представителство и финансирането, като делът от финансирането, който се разпределя въз основа на истинския дял от получените гласове, бъде увеличен от 85 на сто на 95 на сто. При действащата система 15 на сто от финансирането се разпределят между всички партии, независимо от броя на представляваните от тях избиратели.

С предложенията ще се осигури повече прозрачност за европейските граждани за връзките между европейските и националните партии, като от националните партии ще се изисква да поместват ясно на сайтовете си логото и политическата програма на европейската партия, с която са свързани. Ще се посочва също съотношението между мъжете и жените сред евродепутатите от съответните партии.

Споделяне

Още от Европа

Колко време давате на новия парламент?