ЕК предлага въвеждането на защита за разобличителите

ЕК предлага въвеждането на защита за разобличителите

Европейската комисия представи в понеделник законодателно предложение за защита на разобличителите. Комисията отчита, че подаването на данни от вътрешни източници за нарушения има силно въздействие при разкриването на нередности, както в случаите с Досиетата от Панама, данъчните похвати на Люксембург, подправянето на данните за дизеловите двигатели, злоупотребите на "Кембридж аналитика".

ЕК предлага в дружествата с над 50 служители или с годишен оборот от над 10 милиона евро да има установена процедура за получаването и обработката на доклади за нередности. Новите правила биха обхванали всички държавни и местни власти в места с над 10 000 души население.

Предвижда се установяването на ясни способи за подаването на сигналите в организацията или извън нея, при запазване на поверителността. При опасност за разобличителя ЕК предлага данните да бъдат подавани към медиите. Предлага се срок от три месеца за отговор на властите или дружеството при получен сигнал за нередност.

Разобличителите трябва да бъдат защитени от отмъщение, като получат правна закрила и обезщетения, когато е необходимо.

 

ЕК предлага доказателствената тежест да бъде обърната - т.е. не разобличителят да доказва твърденията си, а уличеният да доказва липсата на нередности. Разобличителите ще бъдат защитени от насрещни искове за клевета.

Тези правила следва да се прилагат, когато разобличителят подава данни в защита на обществения интерес. ЕК уточнява, че се предвиждат защити срещу злоупотреба с възможностите за подаването на уличаващи данни.

Споделяне

Още от Европа

Колко време давате на новия парламент?