ЕК представи осем мерки срещу дезинформацията

Брюксел ще насърчава качествената журналистика

Мария Габриел

Европейската комисия представи в четвъртък пакет от мерки за борба с дезинформацията, които на този етап ще бъдат доброволни. Те се основават на експертния доклад от 12 март и проучване на общественото мнение на Евробарометър, според което 83% от европейските граждани смятат фалшивите новини за заплаха за демокрацията.

Комисията отбелязва, че ако сегашното ѝ предложение се окаже недостатъчно, има готовност да представи и законодателни промени. Комисарят от България Мария Габриел коментира, че ако се наложи, регулаторните мерки ще бъдат предложени до декември тази година.

1. Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията

Като първа стъпка онлайн платформите трябва до юли 2018 г. да разработят и спазват общ кодекс за поведение с цел гарантиране на прозрачността при финансирането на спонсорирано съдържание, по-специално на политическа реклама, както и ограничаване на възможностите за целенасочено влияние от страна на политическата реклама и намаляване на приходите на лицата, разпространяващи дезинформация, посочват от ЕК.Платформите трябва също до внесат по-голяма яснота за функционирането на алгоритмите им и да създадат възможности за външни проверки. Другите цели са да ул

еснят потребителите при намирането и ползването на различни информационни източници, представящи алтернативни гледни точки, да въведат мерки за идентифициране и закриване на фалшиви профили и за решаване на проблема с автоматичните ботове. Трябва също да осигурявят възможности за проверителите на факти, изследователите и публичните органи да следят непрекъснато разпространението на дезинформация онлайн.

2. Независима европейска мрежа на проверителите на факти (FactCheck)

Целта е FactCheck сайтовете, подобни на платформата на Mediapool, да налагат общи методи на работа, да обменят най-добри практики и да се стремят към постигане на възможно най-широко покритие на фактологическите поправки в целия ЕС. Проверителите на факти ще бъдат подбрани измежду членовете от ЕС на Международната мрежа за проверка на фактите, спазваща строг международен кодекс от принципи за проверка на фактите.

3. Надеждна европейска онлайн платформа срещу дезинформацията

Тя трябва да подпомага мрежата на проверителите на факти и съответните университетски изследователи, като набира и анализира трансгранични данни и осигурява достъп до данни за целия ЕС.

4. Повишаване на медийната грамотност

Целта на тази мярка е гражданите да разкриват онлайн дезинформацията и да преценяват критично онлайн съдържанието. Затова ЕК ще насърчава проверителите на факти и сдруженията на граждани да предоставят образователни материали на училищата и преподавателите. Ще се организира и Европейска седмица на медийната грамотност.

5. Подкрепа за за гарантиране на избирателния процес

Целта е противодействие срещу все по-усъвършенстваните кибернетични заплахи, включително онлайн дезинформация и кибератаки.

6. Насърчаване на системи за доброволна онлайн идентификация

Идеята на ЕК е така да се подобри проследимостта и идентифицирането на доставчиците на информация и повиши доверието и надеждността по отношение на общуването онлайн и на информацията и нейните източници.

7. Насърчаване на качествената и разнообразна информация

Комисията призовава държавите членки да увеличат своята подкрепа за качествената журналистика с оглед постигане на плуралистична, разнообразна и устойчива медийна среда. През 2018 г. комисията ще отправи покана за предложения за създаването и разпространяването на качествено новинарско съдържание по въпросите на ЕС чрез основани на данни новинарски медии.

8. Координирана политика за стратегическа комуникация

Въпросната политика съчетава настоящите и бъдещите инициативи на ЕС и на държавите  членки срещу онлайн дезинформацията. Занапред в нея ще бъдат изложени мерките за осведомяване, насочени срещу неверните информации за Европа и справяне с дезинформацията в рамките на ЕС и извън него.

Дезинформацията е заплаха за демокрацията

По данни на ЕК досега дезинформацията е повлияла на изборите в 18 държави, а 83 на сто от европейците възприемат фалшивите новини като заплаха за демокрацията.

Европейската служба за външно действие е засякла в последните три години 3900 случая на пропагандни (неверни) съобщения в защита на тезите на Кремъл. Комисията отбелязва, че "фалшиви новини" са съобщения, които не включват журналистически грешки, сатира или пародия, а са злоумишлено създадени, за да повлияят на обществото и да замъглят истината.

Съвсем скоро ЕК ще организира многостранен форум за сътрудничество между заинтересованите страни, включително онлайн платформи, рекламната индустрия и големите рекламодатели, както и да бъде поет ангажимент за координиране и увеличаване на усилията за борба с дезинформацията. Основната цел на форума е изготвянето на единен за ЕС кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, който да бъде публикуван до юли 2018 г., с оглед постигането на видим ефект до октомври 2018 г.

До декември 2018 г. Брюксел ще представи доклад за постигнатия напредък. В него ще бъде разгледана необходимостта от по-нататъшни действия за осигуряване на непрекъснато наблюдение и оценка на очертаните в плана действия.

Споделяне

Още от Европа