ЕК предупреди България за системни нередности в обществените поръчки

Страната е изпълнила само една от пет препоръки на ЕК – приетият закон за училищното образование

ЕК предупреди България за системни нередности в обществените поръчки

Европейската комисия предупреди България за системни нередности с конкурсите за избор на фирми по обществените поръчки и забавяне плащането на еврофондовете. Тя препоръча затягане контрола в Агенцията за обществените поръчки и всички институции, които правят търгове по европроекти. За поредна година изпълнителният орган на Европейския съюз отправи специфични препоръки към правителството да коригира макроикономическите дисбаланси в страната.

България е изпълнила само една от петте препоръки за реформи, дадени от ЕК от 2015 г., съобщиха в сряда от Брюксел. Става дума за приемането на Закона за училищното образование.

В резултат комисията излезе с нови четири препоръки за страната, които очаква да бъдат изпълнени през 2016 г. и 2017 г.

Първата е свиване на дефицита с 0.5 процентни пункта до 2017 г., което е средносрочната цел за постигане на балансиран бюджет през 2019 г.

Въпреки че Брюксел регистрира известен напредък в борбата с данъчните измами, оттам настояват да се подобри събираемостта на данъците и да се намали делът на сивата икономика, особено укриването на осигуровки.

Изискване на ЕК е и успешното приключване на прегледа на активите на банките, пенсионните фондове и балансите на застрахователите до края на годината. Освен това трябва да се вземат мерки за засилване на банковия и небанковия надзор.

Третата препоръка е в сферата на традиционните социални проблеми и в здравеопазването. Изискват се специални социални услуги за дългосрочно безработните и младежите без препитание и подобряване на образователните услуги за ромите. Брюксел очаква правителството заедно със социалните партньори да уточни критериите за определяне на минималната работна заплата.

Четвъртата препоръка също се повтаря от години – подобряване на процедурите по търговска несъстоятелност и укрепване на капацитета на съдебната власт в тази посока.

Експертите на ЕК установяват системни нередности в в процедурите за обществените поръчки - липса на административен капацитет, неефективни контролни механизми и постоянни съдебни жалби срещу търговете. Всичко това е довело до прекъсване на плащанията от еврофондовете и финансови корекции.

Препоръчва се подобряване на работата на Агенцията за обществени поръчки.

"Електронната система за обществени поръчки засега дава само частични резултати. Недостатъците – липса на административен капацитет и слаби механизми за контрол, пречат на успешното усвояване на парите от Европейския съюз и влошават цялостната бизнес среда. Важно е това да се промени, за да може страната успешно да усвои 32 милиарда лева европейски фондове за периода 2014 – 2020 г.", подчертава в изявление еврокомисарят по бюджета Кристалина Георгиева.

Предстои препоръките на ЕК да бъдат разгледани и одобрени на Съвет ЕКОФИН на 17 юни 2016 г. и окончателно да бъдат приети от Европейския съвет на заседание на 28 – 29 юни 2016 г.

От препоръките не следват автоматично наказания за България, тъй като тя не е част от еврозоната.

Според анализа, въпреки леко нарасналия държавен дълг страната ни изпълнява критериите за финансова дисциплина на Пакта за стабилност и растеж за разлика от други държави, използващи еврото за своя валута. Еврокомисията обаче отложи решението дали да глоби Испания и Португалия, които надхвърлят правилото за 3 % бюджетен дефицит.

Споделяне

Още по темата

Още от България