ЕК предупреди София да не разхлабва фискалната си политика

ЕК предупреди София да не разхлабва фискалната си политика

Европейската комисия (ЕК) определя бюджетното състояние на България като стабилно, но същевременно предупреждава страната да не отхлабва фискалната си политика. Това съобщиха от Представителството на комисията в София в сряда.

В Брюксел ЕК подложи на оценка конвергентните критерии на България, Румъния и Латвия, които имат намерение да се присъединят към еврозоната по различно време. Според проектите на България и Латвия това би могло да стане през 2010 г., а Румъния – през 2014 г.

Конвергентните критерии са инфлацията, състоянието на публичните финанси, курсът на националната валута и лихвените равнища. Основно внимание се обръща на бюджетния дефицит, който не трябва да надхвърля 3% от БВП.

Кандидатстващите за еврозоната страни трябва също така да са се присъединили към Европейския валутен механизъм (ERM II) за две последователни години преди приемането на еврото и не трябва да са девалвирали валутата си през този период.

Латвия се присъедини към ERM II през 2005 г., очаква се България да го направи тази година, докато Румъния ще изчака до 2012 г.

Страната ни представи в Брюксел първата си конвергентна програма за периода 2006-2009 г. на 5 януари 2007 г.

В препоръките си за България ЕК набляга на постигането на по-висок от планирания за 2007 г. бюджетен излишък, нещо, което и финансовият министър Пламен Орешарски обеща да преследва като цел. Такъв излишък трябва да се поддържа и в следващите години, за да подкрепя макроикономическата стабилност и да служи за буфер при външни дисбаланси.

Според оценката на ЕК бюджетният резултат през 2007 г. би могъл да бъде по-висок от заложения в програмата, а рисковете в бюджетните прогнози за 2008 г. и 2009 г. изглеждат като цяло балансирани. В същото време обаче вижданията за данъчната политика, представени в програмата, могат да се окажат проциклични за 2007 г., което би било в разрез с Пакта за стабилност и растеж.

Европейската комисия преценява като добро средносрочното бюджетно състояние на страната ни, но планираното намаляване на бюджетния излишък при добрите икономически условия през 2007 г. би означавало “проциклична бюджетна визия” и увеличава съществуващите външни дисбаланси.

Казано на прост език ЕК предупреждава правителството в София да не харчи неразумно излишъка с обещанията си за различни социално насочени плащания, като вдигане на пенсии или нарастване на бюджетни заплати извън планираните проценти.

България трябва да ограничи и високия външен дефицит и да подобри допълнително ефективността на публичните разходи. За последното ЕК изрично настоява то да се извърши най-вече чрез реформа на системата на здравеопазването.

В обобщение за трите разглеждани страни европейският комисар за икономическите и валутните въпроси Хоакин Алмуния изрази пред журналисти в Брюксел безпокойството си, че и трите страни предвиждат разхлабване на данъчните политики през 2007 г. в период на благоприятен икономически растеж, което не съответства на целта да се водят благоразумни данъчни политики и да се осигури устойчиво сближаване, включително чрез намаляване на външния дисбаланс и контролиране на инфлацията.

Специално за България еврокомисарят препоръча да не се подценява големият дефицит по текущата сметка, който засега се финансира чрез чуждите инвестиции.

Страната ни е насърчавана да поддържа доброто си бюджетно състояние, а Румъния да се стреми към по-амбициозен път за бюджетна консолидация, смята еврокомисарят. Според него Латвия има устойчиви финанси в дългосрочен план, но трябва да избягва проциклични политики, за може да се справи с нарастващите неравновесия в своята икономика.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?