ЕК прекратява производството срещу България в областта на данъчното облагане

ЕК прекратява производството срещу България в областта на данъчното облагане

Европейската комисия е решила да прекрати процедурата срещу България по повод прилагането на директивата за автоматичен обмен на данъчни становища в ЕС, съобщиха в четвъртък от институцията.

Комисията приветства мерките от България, Кипър и Португалия. София реши проблема с изменения в данъчното законодателство.

Със същото решение е открита процедура срещу Белгия.

Държавите в ЕС трябваше да въведат тези мерки до 31 декември миналата година. Новите правила са предвидени така, че да помогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция.

Същевременно, ЕК съобщи още, че приканва настоятелно България, Кипър, Гърция, Люксембург, Малта, Холандия, Полша и Румъния да приложат директива за борба с изпирането на пари в националното си законодателство.

Новите правила на ЕС ще укрепят действащите изисквания за борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. Всички държави в ЕС трябваше да въведат тази директива до 26 юни.

"Посочените осем държави не са уведомили комисията за предприети мерки за прилагане и законопроектите им все още се разглеждат в рамките на националните законодателни процедури. Затова, след като даде възможност на тези държави да представят съображенията си в отговор на официалните уведомителни писма, изпратени през юли, комисията настоятелно призовава тези държави да вземат необходимите мерки за пълното спазване на директивата", казаха от Брюксел.

Ако през следващите два месеца държавите не приведат законодателствата си в съответствие с правото на ЕС, комисията може да се обърне към Съда на ЕС, се отбелязва в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?