ЕК призовава заетостта на младите хора да е основен приоритет за държавите

Заетостта, социалното приобщаване, здравето и благоденствието на младите хора да се превърнат в основни приоритети на европейската политика за младежта се призовава в публикувания в понеделник доклад на Европейската комисия за младежта. В доклада, изготвян на всеки три години от ЕК, се посочва, че ЕС и държавите членки трябва да полагат повече усилия за подкрепа на младите хора, които са най-силно засегнати от икономическата криза.

Безработицата сред младите хора на възраст между 15 и 24 години в ЕС е скочила с 50 % от началото на кризата, от средно 15 % през февруари 2008 г. до 22.5 % през юли тази година. Според последните данни, публикувани от Евростат миналата седмица, най-високи проценти са отбелязани в Гърция (53.8 %) и Испания (52.9 %). В ЕС над 30 % от младите безработни са такива повече от година.

 

“Силно съм обезпокоена от последиците от кризата върху младите хора, тъй като прекалено много от тях са застрашени от социално изключване и бедност. Младите хора са нашето бъдеще и аз съм твърдо решена да работя за укрепването на нашите политики и програми в областта на образованието, обучението и младежта, за да имат те по-големи шансове за намиране на работа и по-добри възможности в живота“, заяви еврокомисарят по въпросите на образованието и младежта Андрула Василиу.

 

В доклада обаче се отчита напредък в политиките за младежта в почти всички държави членки. От публикуването на предходния доклад през 2009 г. насам, държавите членки са укрепили инициативите в областта на образованието, заетостта и предприемачеството, насочени към младите хора. Нивото на участие на младите хора в сдружения и социални движения е останало високо.

 

Програмата “Еразъм за всички“ за периода 2014—2020 г., ще играе централна роля в новата стратегия на ЕС за младежта и предвижда значително увеличение на финансирането, което ще даде възможност до 5 милиона души да получат безвъзмездни средства от ЕС за учене, обучение или доброволческа дейност в чужбина, т.е. почти два пъти повече в сравнение със сега, по линия на програмите за периода 2007—2013 г.  

Споделяне

Още от Европа