ЕК пусна ново ръководство за търгове при възлагане на европроекти

ЕК пусна ново ръководство за търгове при възлагане на европроекти

Европейската комисия публикува ново ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат с евросредства, да организират прозрачни процедури за обществени поръчки.

"Оказването на помощ на държавите членки при организирането на надеждни тръжни процедури за инвестициите на ЕС е от съществено значение, за да се защити бюджетът на Европейския съюз от грешки и за да се гарантира максималното въздействие на всяко вложено евро така, че това да бъде в пряка полза на гражданите", заяви комисарят по регионалната политика Корина Крецу.

Ръководството обхваща целия процес по възлагането на обществената поръчка - от подготовката и публикуването на поканите за участие до подбора и оценката на офертите и изпълнението на поръчките.

За всеки от етапите има включени съвети за избягване на грешки, добри практики, полезни връзки и образци.

Разяснено е също така как да се оползотворят максимално възможностите, които разкриват приетите през 2014 г. преработени директиви за обществените поръчки. Те предвиждат по-малко бюрокрация и повече онлайн процедури, за да се улесни участието на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално отговорни дружества и иновативни и екологични продукти.

Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват над 450 милиарда евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014 - 2020 г., половината от които се инвестират чрез обществени поръчки.

 

Споделяне

Прикачени файлове

Още от Бизнес