ЕК пусна още 15 наши фирми за месо и мляко на европазара

ЕК пусна още 15 наши фирми за месо и мляко на европазара

Постоянният комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните към ЕК одобри 15 български предприятия за месо и мляко да търгуват свободно със страните-членки на общността, съобщиха в сряда от Министерството на земеделието и продоволствието. Така официално одобрените фирми за свободна търговия в ЕС стават 71 броя.

Предприятията от същите сектори, оставащи в преходен период, са 585, уточниха от агроведомството.

На българските предприятия от тези сектори е даден преходен период до края на 2009 г. за постигане на пълно съответствие с европейските изисквания.

България има право на всеки два месеца да предлагат на Брюксел за одобрение нови предприятия, така че до края на преходния период всички наши работещи фирми от тези отрасли да бъдат одобрени за свободна търговия в ЕС, а неотговарящите на изискванията да бъдат затворени.

На заседанието на комитета е гласувано и решение за въвеждане на нов деветмесечен период за ограничаване на движението между страните-членки на живи свине и термично непреработени продукти, добити от тях за България, Германия, Унгария, Словакия и Франция. За Румъния е определен срок от две години и три месеца. Мярката е във връзка със заболяването класическа чума по свинете.          

Страната ни внесе декларация, с която посочи, че ще представи доказателства на ЕК за липса на циркулация на вируса на класическа чума при свинете на територията на страната при източнобалканските свине и при дивите свине.

Споделяне

Още от Бизнес