ЕК разреши регулации при сделки с ниви, но не и забрана за чужденци

Поземленият евронаръчник възобновява наказателната процедура срещу България

ЕК разреши регулации при сделки с ниви, но не и забрана за чужденци

България вече няма никакво основание да продължава да налага ограничения за продажба на на земеделска земя на чужденци. Брюксел обяви в петък, че страните членки не могат да забраняват трансгранични сделки с ниви, както и продажбата им на фирми, а също така не могат да поставят условие за селскостопанска квалификация на купувача и изискване той непременно да я обработва.

Европейската комисия публикува документ с насоки, които да подпомогнат държавите членки при защитата на нивите им от спекулативни цени и прекомерната концентрация на собствеността. Евронаръчникът ясно дефинира каква може да е държавната намеса на този пазар и изрично посочва, че са неправомерни всякакви ограничения на чуждите инвестиции в закупуването на земеделска земя.

Точно очакването на тези насоки послужи за оправдание на ГЕРБ да отложи през юли разглеждането на внесени от земеделското министерство законови поправки за отпадане на въведеното през 2014 г. правило за уседналост от пет години при покупката на земеделска земя в България. Заради това ограничение страната ни бе заплашена от Брюксел с минимум 830 хил. евро еднократна глоба и ежедневна санкция от 660 евро до отпадането му.

След острата реакция на БСП срещу премахването на ограничението, управляващите решиха да изчакат сега обявените насоки, поискани от Европейския парламент заради наказателните процедури срещу България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия, с което реално бяха замразени процедурите.

Сега обаче часовникът отново започва да тиктака и правителството вече трябва да предприеме крачката с премахването на забраната за продажба на ниви на чужденци, ако не иска да плаща солените санкции. То обаче ще трябва да се съобрази и препоръките, отправени от Брюксел за позволените и непозволените ограничения при сделките с ниви.

Според Брюксел държавите могат да приемат определени регулации на поземлените си отношения и изрично посочват какви са допустимите регулации. Възможно е например изискването за предварително разрешение от националните органи за придобиване на земя. Други варианти са въвеждането на ограничения по отношение на площта на придобиваната земя, както и предоставянето на право на изкупуване с предимство, което дава възможност на определени категории купувачи да закупят нивата, преди тя да бъде продадена на други купувачи. Като приоритетни купувачи могат да бъдат вписани земеделски стопани, съседи, съсобственици, както и държавата. Държавата също така може да се намесва при определяне на цената, допускат от Брюксел.

От ЕК обаче изрично посочват, че е недопустимо да се налагат предварителни условия за закупуването на земя; задължение за стопанисване на земята от нейния собственик; забрана за закупуването на земя от фирми, а също така и изискването за притежаване на селскостопанска квалификация.

С публикуването на тези насоки Еврокомисията определя ясен и изчерпателен набор от критерии за регулирането на пазара на земя, за да се гарантира равнопоставеност на участниците на този пазар при спазване на правото на ЕС, посочва се в съобщението от Брюксел.

Насоките за регулация са необходими, защото земеделската земя е оскъден и особен актив, който заслужава специална защита, обясняват от Еврокомисията. "Това е причината някои държави членки да налагат ограничения върху придобиването му. Същевременно чуждестранните инвестиции са важен източник на капитали, технологии и знания. Те могат да способстват за повишаване на производителността в селското стопанство и за подобряване на достъпа до финансиране за местните предприятия. Правилата на ЕС относно свободното движение на капитали са от съществено значение за гарантиране на тези трансгранични инвестиции", обясняват още от ЕК.

Сега предстои да се види какви законови поправки ще предприемат управляващите от ГЕРБ за регулирането на сделките с ниви.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес