ЕК съди България заради дадени данъчни и митнически облекчения на САЩ

Европейската комисия е завела дело срещу България в Съда на Европейския съюз, тъй като страната не е привела двустранното си споразумение за техническа помощ със САЩ в съответствие с правото на ЕС, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

При присъединяването си към ЕС България пое ангажимент да вземе всички необходими мерки, за да приведе действащите си споразумения със страни извън ЕС в съответствие с правото на ЕС. Сред тях е двустранното споразумение за техническа помощ със САЩ, по силата на което България премахва облагането с мито и ДДС на вноса на продукти, свързани с финансирани от САЩ проекти за подпомагане. Това не е разрешено по правилата на ЕС за митата и ДДС.

Комисията поиска от България да измени споразумението в съответствие с правото на ЕС или да го прекрати едностранно. Тъй като България не направи това, ЕК завежда дело в Съда на ЕС.

Според правилата на ЕС за митата митнически облекчения могат да се прилагат само при специфични обстоятелства. Например някои привилегии и имунитети са позволени, когато организации се учредяват по международното право или когато със страни извън ЕС се сключват споразумения за културно, научно или техническо сътрудничество.

По правилата на ЕС за ДДС освобождаването на вноса от ДДС може да се позволи по дипломатически споразумения. Нито едно от данъчните и митническите облекчения в споразумението между България и САЩ не отговаря на тези критерии. Ето защо не могат да се прилагат облекчения за вноса на стоки за финансирани от САЩ проекти за подпомагане в България, се казва с съобщението от ЕК.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?