ЕК ще помага с предварителна оценка на рисковете при скъпи обществени поръчки

ЕК ще помага с предварителна оценка на рисковете при скъпи обществени поръчки

Еврокомисията представи инициатива за по-ефикасно възлагане на обществените поръчки, така че да се използват цифровите технологии, да са опростени и ускорени процедурите и да постигат устойчиви цели.

"Бихме искали да освободим целия потенциал на обществените поръчки, като направим така, че ежегодните разходи на публични средства за услуги и стоки в размер на 2 трилиона евро да подсилват икономиката ни, да поощряват новаторството и да спомагат за постигането на целите ни за устойчиво развитие", коментира Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Целта е получаване на по-добро съотношение качество/цена при изразходването на парите на данъкоплатците и за постигане на по-новаторска, устойчива, приобщаваща и конкурентоспособна икономика, допълни Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП

Обявената във вторник инициатива цели да насърчи членките на ЕС да внедряват по-масово критериите за новаторство, екологосъобразност и социална значимост при възлагането на
обществени поръчки, да се подобри достъпа на малкия и среден бизнес до обществените поръчки в ЕС, както и на достъпа на европейските фирми до пазарите в трети държави. Сред другите цели е повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на данните за поръчките, цифровизация на процедурите за възлагане и засилване на сътрудничеството между публичните възложители на поръчки в целия ЕС, отбелязват от Брюксел.

Предвижда се доброволно предварително оценяване за големите инфраструктурни проекти, тъй като изпълнението на сложните проекти може се обърка още в началото, ако ръководителите на проектите не разбират напълно сложните правила, които важат по отношение на обществените поръчки в големи размери.

Комисията ще създаде бюро за справки и помощ, чиито служители могат на ранен етап да отговарят на конкретни въпроси, свързани с проектите с прогнозна стойност над 250 милиона евро. За проектите от голямо значение за съответната държава членка или с обща прогнозна стойност над 500 милиона евро съответните органи могат да поискат от Комисията да провери целия план за възлагането за съвместимост със законодателството на ЕС за обществените поръчки. Това ще доведе до значително понижение на несигурността и риска от забавяне, както и правните предизвикателства.

Този механизъм ще е доброволен, като изпълнението на съветите на ЕК не е задължително, а със сведенията ще се борави при строго спазване на изискванията за поверителност.

Според Брюксел страните членки трябва да обучат възложителите на обществените поръчки в търговски умения и технически знания, за да могат да осигуряват най-добрите стоки и услуги за данъкоплатците срещу техните пари. Комисията ще улеснява обмена на добри практики и новаторски подходи.

Комисията започва целева консултация, за да получи мненията на заинтересованите лица по въпроса как да се поощри новаторството чрез възлагането на поръчки за стоки и услуги, съобщават от Брюксел.

Понятието за новаторство в обществените поръчки може да включва както резултатите от нововъведения, така и извършването на покупките по новаторски начини. Консултацията е открита до 31 декември и въз основа на резултатите от нея ще бъдат съставени бъдещите насоки за публичните органи, с които ще се предлага как да се изготви стратегия, да се организира подкрепата за новаторството в обществените поръчки или да се използват благоприятни за новаторството средства за възлагане, посочват от Еврокомисията.

Реформите в провеждането на обществените поръчки цели стимулиране на икономиката и освобождаване на инвестициите, които се правят най-вече чрез Плана за инвестиции за Европа, който е по-познат като плана "Юнкер".

В обществени поръчки се харчат 14 на сто от БВП на ЕС и в интерес на всички европейци е да се вземат мерки за ефективното харчене на техните данъци, аргументират се от Еврокомисията.

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?