ЕК ще променя фискалните си правила

Решение ще има до края на 2020 г.

ЕК ще променя фискалните си правила

Европейската комисия стартира процес по промяна на фискалните правила, които следваше по време на икономическата криза, стана ясно в сряда.

Тя започва дебати и обществено обсъждане по въпроса, като решение се очаква да има до края на 2020 г. В сряда комисията представи преглед на ефективността на рамката за икономическо наблюдение и откри обществен разговор за нейното бъдеще, гласи съобщение на институцията.

ЕС е изправен пред икономически обстоятелства, променили се значително от времето, когато правилата бяха създадени, твърди Брюксел.

"Европейската икономика отчита ръст вече седем поредни години. Нито една държава в ЕС днес не е обхваната от мерките на Пакта за стабилност и растеж (процедура при прекомерен дефицит), а през 2011 г. от тази процедура бяха засегнати 24 държави. Възможностите за растеж на много държави в ЕС не са се възстановили до равнищата отпреди кризата, а в някои равнището на бюджетния дълг остава високо. Тласъкът за реформи отслабна, като се наблюдава неравномерен напредък в различните държави и области на политиката", отчита ЕК.

Целта на прегледа е да оцени ефективността на рамката за икономическо наблюдение при постигането на три основни цели - осигуряване на устойчиви държавни финанси и икономически растеж, както и избягване на макроикономически дисбаланси; създаване на условия за по-тясно съгласуване на икономическите политики; насърчаване на сближаването на икономическите резултати на държавите в ЕС.

В прегледа се отчита, че досега рамката за наблюдение е подпомогнала поправянето на съществуващите макроикономически дисбаланси и намаляването на бюджетния дълг. Това е помогнало за създаването на условия за устойчив растеж, намалило е уязвимостта към икономически сътресения.

Насърчени са били устойчивото сближаване на икономическите резултати на държавите и по-тясното съгласуване на фискалните политики в еврозоната. Държавният дълг остава висок в някои държави и фискалната позиция на равнището на държавите в ЕС често беше проциклична. Структурата на бюджетите не е станала по-благоприятна за растежа, като държавите неизменно са предпочитали да увеличат текущите разходи, вместо да защитят инвестициите, сочи оценката на ЕК.

Фискалната рамка обаче е станала прекалено сложна, като същевременно се преследват множество цели. Това е довело до намаляване на прозрачността и предвидимостта.

Комисията приканва заинтересованите страни, включително другите европейски институции, националните власти, социалните партньори и академичните среди, да участват в обсъждането, за да представят вижданията си за рамката за икономическо управление досега и възможните начини за повишаване на нейната ефективност.

Споделяне

Още от Бизнес