EК увеличава финансирането за научни изследвания за борба с Covid-19

EК увеличава финансирането за научни изследвания за борба с Covid-19

Европейската комисия ще финансира 11 нови проекта на стойност 120 млн. евро от "Хоризонт Европа" - най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.). Ще бъдат подкрепени спешни изследвания на коронавируса и неговите варианти. Това финансиране е част от широк спектър от научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса и допринася за цялостните усилия на ЕК за предотвратяване, ограничаване и реагиране на въздействието на коронавируса и неговите варианти в съответствие с новия европейски план за готовност в областта на биологичната защита "Инкубаторът HERA".

Голяма част от проектите ще подкрепят клинични изпитвания на нови лечения и ваксини, както и разработването на широкомащабни кохортни изследвания във връзка с коронавируса и на мрежи, излизащи извън границите на Европа, като по този начин ще се заздравят връзките с европейските инициативи.

Други проекти ще засилят и разширят достъпа до научноизследователските инфраструктури, които предоставят услуги или са необходими за обмена на данни, експертен опит и научноизследователски ресурси между изследователите, за да се създадат условия за изследвания за справяне с коронавируса и неговите варианти. Тези инфраструктури включват някои вече действащи, като например Европейската платформа за данни за Covid-19 и Европейските научноизследователски структури в областта на науките за живота.

Споделяне

Още от Коронавирус