ЕК въведе промени в правилата за поведение на еврокомисарите

ЕК въведе промени в правилата за поведение на еврокомисарите

Европейската комисия съобщи, че от днес въвежда нови правила за поведение на еврокомисарите. Комисията уточнява, че целта е постигането на по-голяма прозрачност.

 

Въвежда се удължаване на "срока на охлаждане" за еврокомисарите от 18 месеца, както бе досега, на две години. В този срок бившите еврокомисари трябва да съобщават на ЕК, преди да започнат нова работа, като подлежат на ограничения по отношение на някои дейности, като например лобирането. За бившите председатели на комисията този срок става три години, предаде БТА от Брюксел.

За първи път се дава определение на понятието "конфликт на интереси" и се въвежда принцип, че еврокомисарите не само следва да избягват конфликт на интереси, но и поведение, което може да бъде възприето като конфликт на интереси. Ако бивши еврокомисари възнамеряват да работят в области, свързани с предишната им дейност, първо трябва да се допитат до Етичната комисия на ЕК. Занапред решенията на ЕК и становищата на Етичната комисия по тези въпроси ще бъдат оповестявани.

Въвеждат се по-строги правила за финансовите интереси на еврокомисарите и те ще трябва да заявяват инвестициите, които надвишават 10 000 евро, независимо дали е възможен конфликт на интереси. В случай на конфликт на интереси покрай дадено имущество на някой еврокомисар, председателят на ЕК ще има възможност да поиска освобождаването от това имущество или прехвърлянето му под доверително управление. Еврокомисарите следва да променят своите заявления в началото на всяка година.

Еврокомисарите трябва да пътуват по най-евтиния начин. На всеки два месеца ще бъдат представяни данни за разходите за пътуване на всеки еврокомисар. За първи път подобни данни ще бъдат разпространени следващия месец.

Прилагането на новите правила ще бъде подпомагано от новата независима етична комисия, която ще може да предоставя съвети и да отправя препоръки. В случай на нарушаване на правилата, което не изисква отнасянето на въпроса до Съда на ЕС, ЕК може да наложи порицание и да го оповести.

Занапред еврокомисарите ще могат да участват в изборите за Европейски парламент, без да се налага да излизат в отпуск.

 

Комисията ще представя годишни доклади за прилагането на тези правила.

Споделяне

Още от Европа