ЕК заплаши България със съд заради липса на независим разследващ орган на жп катастрофи

ЕК заплаши България със съд заради липса на независим разследващ орган на жп катастрофи

Европейската комисия заплаши, че ще предаде България на съда на Европейския съюз, ако продължава да няма независим разследващ орган на железопътните катастрофи и да не прилага евроизискванията за увеличаване на дела на алтернативните на петрола горива в транспорта. Това съобщиха от Брюксел, откъдето дават на страната два месеца да предприеме мерки в тези насоки, ако иска да се размине с тежки санкции.

Директивата на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт изисква всяка страна членка да има независим орган по безопасността и независим разследващ орган на произшествия и инциденти. Тя също така изисква разпределяне на задачите и отговорностите за безопасността между различните заинтересовани страни от железопътния транспорт с цел да се гарантира, че те не се припокриват и не си противоречат помежду си.

До момента обаче България не е успяла да осигури независимостта на разследващия орган и да му предостави достатъчно ресурси.

Също така правителството не прилага изцяло правилата на ЕС относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива с цел намаляване зависимостта на транспорта от петрола и смекчаване въздействието му върху околната среда.

Директивата определя минимални изисквания за изграждането на инфраструктура за алтернативните горива, включващи зарядни точки за електрически превозни средства и точки за зареждане с природен газ и водород. Решението трябваше да бъде приложено до 18 ноември 2016 г. най-късно. Въпреки това България само частично е уведомила Комисията за мерки за транспониране на директивата в националното право.

Споделяне

Още от Бизнес