ЕК започна наказателна процедура срещу България заради лошо отношение към кокошките

Европейската комисия започна наказателна процедура срещу 13 държави от Европейския съюз, сред които и България, защото не са изпълнили изискванията за уголемени клетки за кокошки носачки, съобщи пресслужата на комисията.

 

От европейската институция са изпратили официално уведомително писмо с искане за предоставяне на информация от Белгия, България, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция и Холандия. Комисията изисква действия по отстраняване на пропуските в прилагането на законодателството на ЕС за хуманното отношение към животните и по-точно за забраната на "неуголемените" клетки за кокошки носачки.

 

Това е първата стъпка по процедурата за нарушение и държавите членки разполагат с шест месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо. Ако те не реагират по удовлетворителен начин, Еврокомисията ще изпрати мотивирано становище, с което ще поиска страните да предприемат в двумесечен срок необходимите мерки. Следващата стъпка е изправяне пред Съда на ЕС.

 

От 1 януари 2012 г. всички птицеферми в ЕС трябва да отглеждат кокошките си при малко по-хуманни правила от досегашните. Съгласно директивата площта на т. нар. уголемени клетки трябва да е минимум 750 кв. см при минимално 550 кв. см за все още действащите клетки. Освен това обаче клетките трябва да са снабдени с гнезда за мътене, постели за кълване.

 

Според Брюксел неспазването на законовите задължения от държавите членки може да има последици за здравословното състояние на животните, но и да доведе до нарушаване на функционирането на пазара и до нелоялна конкуренция.

 

Европейската комисия съобщи, че е приела нова четиригодишна стратегия до 2015 г., която цели допълнително подобряване на хуманното отношение към животните и птиците в Европейския съюз.

 

Законодателството за кокошките носачки, влязло в сила неотдавна, показа, че в някои държави от ЕС все още съществуват проблеми с хуманното отношение към животните, коментира еврокомисарят по въпросите на здравеопазването и потребителите Джон Дали.

 

По неговите думи се полагат много усилия, но по много въпроси трябва да се подходи по различен начин, за да се получат по-трайни резултати.

 

Новата стратегия се очаква да даде възможност производителите на яйца и месо да постигнат необходимите стандарти за хуманно отношение към животните и птиците.

 

Според официалната статистика в земеделските стопанства в ЕС има около два милиарда птици (пилета за производство на месо, кокошки носачки, пуйки, патици и гъски), както и 300 милиона бозайници (крави, свине, овце). Данните сочат, че в страните от Общността има около 100 милиона кучета и котки домашни любимци. Годишната стойност на животновъдството в ЕС възлиза на приблизително 150 милиарда евро. Приносът на Общността за подпомагане на хуманното отношение към животните се изчислява на 70 милиона евро годишно. Помощта е насочена към земеделските производители като плащания за хуманно отношение към животните по програми за развитие на селските райони или към изследвания, икономически проучвания, комуникация, обучение и образование.


Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?