ЕК започна наказателна процедура заради блокираните вложения в КТБ

Брюксел настоява за незабавен достъп на хората до гарантираните депозити, но това едва ли стане

ЕК започна наказателна процедура заради блокираните вложения в КТБ

Европейската комисия (ЕК) откри наказателна процедура срещу България с настояване да бъде даден незабавен достъп на вложителите в Корпоративна търговска банка (КТБ) и банка "Виктория" до гарантираните им депозити до 100 000 евро. Брюксел очаква отговор от българските власти до 15 октомври, става ясно от съобщение на ЕК, разпространено в четвъртък.

Причината за наказателното дело е неправилното въвеждане на европейска директива от 2009 г., която изисква изплащането на гарантираните депозити да стане в рамките на 20 дни, след като дадена банка видимо е изпаднала в несъстоятелност. Вложителите на КТБ и "Виктория" нямат достъп до парите си от 20 юни, когато банката беше поставена под специален надзор от БНБ.

Според българското законодателство гарантирани депозити може да се изплащат само при фалит на банка от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Европейската директива обаче не съдържа такова изискване, посочва ЕК и уточнява, че "неналичността на депозитите е достатъчна, за да се задейства схемата за гарантиране на депозити. В разглеждания случай депозитите са неналични от три месеца. Съгласно общите принципи на правото на ЕС националните органи са длъжни да прилагат директивата дори при наличието на противоречащи разпоредби в националното право".

Европейският банков орган (European Banking Authority – EBA) съобщи в четвъртък, че също е започнал разследване за евентуално нарушаване на европейските разпоредби от компетентните органи в България (т.е. БНБ), дали мерките, взети при надзора над КТБ, не нарушават изискванията на директивата на ЕС за схемата за гарантиране на депозитите.

До края на работния ден от БНБ нямаше официална реакция, а от съобщението на Министерството на финансите се разбра, че единственото, за което има готовност е, "да предприеме необходимите действия за извършване на законодателни изменения".

Процедурата

ЕК открива процедура за нарушение срещу България за неправилното транспониране на член 1, параграф 3 и член 10, параграф 1 от Директива 94/19/ЕО (Директивата относно схемите за гарантиране на депозити), както и за неспазване на принципа за свободно движение на капитали съгласно член 63 от ДФЕС, се казва в съобщението на ЕК.

Още три наказателни процедури срещу България

Европейската комисия е образувала още три наказателни процедури срещу страната ни. Едната е заради въведените със закон тарифи на ветеринарните лекари, с което се възпрепятства свободното движение на услуги, а другите две са заради невъведено законодателство в областта на водите, съобщиха от Европейската комисия.

Така общо заведените наказателни процедури срещу страната ни през септември стават четири. Четвъртата е свързана с неизплащането на гарантираните влогове до 100 000 евро в затворените Корпоративна търговска банка и банка "Виктория".

Още

Така ЕК изпълнява задължението си да следи за спазването на правото на ЕС от страна на държавите членки. "Комисията очаква да се предостави незабавен достъп на вложителите до сумата от банковия им депозит, на която имат право", е посочено в съобщението.

ЕК изпраща официално уведомително писмо до България, което е първият официален етап на процедурите за нарушение.

Три стъпки за изплащане на депозитите до 100 000 евро

Еврокомисията не е съгласна с трактовката на българските власти, че няма начин как хората да получат гарантираните им вложения до 100 000 евро.

Според ЕК при неправилно въвеждане на евродирективата относно схемите за гарантиране на депозити, е предвидена процедура от три стъпки, която гарантира, че хората могат да си получат тези пари до 20 дни.

Първата стъпка е компетентният орган да се увери, че депозит, който е дължим и платим, не е бил изплатен от кредитна институция. Втората е в срок от пет работни дни след това заключение, компетентният орган да определи дали съответната кредитна институция изглежда неспособна за момента, по причини, които са пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати депозити, които са дължими и платими и че не съществува близка перспектива тя да бъде в състояние да го направи. Съгласно последната стъпка, схемата за гарантиране на депозити трябва да е в състояние да изплати надлежно доказаните вземания на вложителите в рамките на 20 работни дни, след като компетентният орган е взел решение.

Еврокомисията освен това смята, че наложеният от българските власти специален надзор над съответните банки изглежда представлява неоправдано и непропорционално ограничение на свободното движение на капитали.

Брюксел отбелязва по-специално, че двете банки – КТБ и "Виктория" са били поставени под специален надзор с пълно преустановяване на плащанията и банковите дейности, въпреки че националното право позволява мерки с по-ниска степен на намеса, т.е. избор между пълно и частично преустановяване на плащанията и ограничаване на дейностите.

В допълнение Еврокомисията припомня, че правото на ЕС има преимущество пред националното. Съответните разпоредби на Директивата относно схемите за гарантиране на депозити, които са безусловни, достатъчно ясни и прецизни, могат при определени условия да предоставят права на физически лица и предприятия.

За правоприлагането на тези права е възможно да бъдат предявени искове срещу съответните органи пред национален съд с цел да се получат плащания по отношение на неналичните депозити съгласно член 10, параграф 1 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозити, смята ЕК.

Представители на ЕК бяха на посещение у нас преди около месец и настояха да бъде осигурен частичен достъп на вложителите до средствата им, което БНБ не направи. Голяма част от засегнатите заляха европейските институции с жалби заради бездействието на българските власти по случая и неспазване на европейското законодателство.

За опасността от наказателна процедура преди седмица предупреди финансовият министър в служебното правителство Румен Порожанов.

БНБ без решение до края на ноември

КТБ и банка "Виктория" бяха поставени под специален надзор съответно на 20 и 22 юни, когато операциите им бяха замразени.

В същото време БНБ непрекъснато отлага взимането на решение по случая очевидно изчаквайки парламентарните избори на 5 октомври и формирането на ново правителство, защото без държавна намеса КТБ не може да бъде спасена, както обясни управителят на БНБ Иван Искров. На 16 септември ръководството на БНБ реши да удължи срока за специален надзор на двете банки до края на ноември, когато ще са готови резултатите от одита, възложен на три фирми.

"Като се имат предвид тежките последици за домакинствата и дружествата, службите на ЕК поддържаха тесен контакт с българските власти през последните няколко седмици, за да помогнат за намирането на подходящо решение. Настоящото положение може да подкопае общественото доверие в схемата за гарантиране на депозити в България" и по тази причина Брюксел се намесва, е посочено в съобщението на ЕК.

В него се припомня, че целта на евродирективата относно схемите за гарантиране на депозитите е да бъдат защитени всички до гарантирания минимум от 100 000 евро независимо от това на кое място и в коя страна на ЕС се намират.

В изявлението си Министерството на финансите уточнява, че стартиралата процедура не е "наказателна", а част от досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС.

"Българските власти ще изготвят единен, координиран и съгласуват отговор на всички въпроси, които са повдигнати в писмото на Европейската комисия, като както и преди ще бъде осъществен синхрон в действията между Министерство на финансите, Българска народна банка и Фонда за гарантиране на влоговете в банките", съобщиха от МФ. Ако ЕК не е удовлетворена, процедурата предвижда изпращане на следващо становище, което отново е част от досъдебната фаза, след което ЕК може да реши да сезира съда на ЕС и да стартира реално съдебна процедура.

България е обвинена за неправилно транспониране на т. нар. стара директива (директива 94/19/ЕО), но през юли т.г. беше приета нова, която трябва да бъде въведена в националните законодателства на страните от ЕС до края на 2014 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?