Екипи ще следят изкъсо корупционното поведение

Екипи ще следят изкъсо корупционното поведение

ГЕРБ смятат да въведат до края на годината система за мониторинг на корупционното поведение в цялата държавна администрация. Ще бъдат формирани вътрешноведомствени екипи, които периодично ще докладват в Министерския съвет за съмнителни неща. Това е записано в екшънплана на правосъдното министерство във връзка с изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия.

Документът се нарича "График с неотложните мерки на правителството и съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност".

Освен постоянно следене за съмнителни прояви, се планират периодични проверки на хората, притежаващи имущество на значителна стойност. Те ще правят от ДАНС, прокуратурата и НАП. Търсеният ефект е да се наложи "системно противодействие на случаите на необяснимо богатство".

За да се отговори на препоръките на Брюксел, ще има постоянни проверки на магазините за акцизни стоки, ще се провери имотното състояние на митничарите, както и на лицата от висшата държавна администрация. Всички институции ще бъдат задължени да публикуват в Интернет информация за предприетите действия при сигнали за корупция. Тези мерки ще имат постоянно действие и в плана няма срок за тяхното реализиране.

"Резултатно-ориентирано бюджетиране"

До края на годината подобни мерки ще бъдат предприети за магистратите. Ще започне подготовката за преминаване към "резултатно-ориентирано бюджетиране" на съд, прокуратура и следствие. Прокуратурата ще трябва да внедри софтуерна програма за регистриране на имуществото и доходите на прокурорите. Подобно изискване няма да има за съдилищата.

В същото време ръководният състав на МВР ще бъде обучаван по противодействие на корупцията и лидерство, а по-долните етажи в министерството ще учат как се прилагат промените в НПК и как да пресичат измамите с европейски средства.

Специално за прокурорите и полицаите ще бъде издаден "каталог с най-добрите чуждестранни практики в областта на разследването на корупционни престъпления". Това трябва да стане с пари от бюджета на Върховната касационна прокуратура. Висшият съдебен съвет от своя страна ще трябва постоянно да следи делата срещу организираната престъпност. Това трябва да доведе до "стриктно наблюдение и предотвратяване на възможностите за забавянето на важни наказателни дела".

До края на годината ще трябва да приключи подготвителният етап по включване на МВР и петте апелативни съдилища към Единната информационна система за противодействие на престъпността. Целта е до следващия доклад на ЕК България да разполага с нормална статистика за наказателния процес.

Буфер за осъдителни присъди в Страсбург

Министерството на правосъдието ще търси до края на годината механизъм, чрез който да се намалят осъдителни присъди срещу България в съда в Страсбург.

Един от обсъжданите варианти е да се създаде орган, който да обезщетява граждани с погазени права, чиито случаи са типични нарушения и България е осъждана многократно в Страсбург.

Първо ще се направи списък на най-честите нарушения на човешките права, а след това ще се създаде стандарт, по който да се определя компенсацията. Целта е по тези случаи делата да не стигат до Страсбург, а автоматично да се дава обезщетение на пострадалите, на които е нарушено например правото на съдебен процес в разумен срок.

Споделяне

Още по темата

Още от България