Екодело срещу ТЕЦ "Бобов дол" – един съд, две различни решения

Съдебната битка продължава да разкрива пукнатини в нормативните процедури

Екодело срещу ТЕЦ "Бобов дол" – един съд, две различни решения

Сдружение "За земята – достъп до правосъдие" е твърдо решено да доведе до край съдебната си битка срещу разрешителното, издадено от пернишката регионална екоинспекция на ТЕЦ "Бобов дол" да гори биомаса заедно с въглищата и минимален процент неопасни отпдъци, за което Кюстендилският административен съд се произнася с две коренно различни решения.

Въглищната централа, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, още от миналата година на няколко пъти декларира, че спира да гори отпадъци и дори обяви проекти за газификация и слънчеви панели върху сгроотвал. Екоорганизацията обаче иска да се изясни статусът с разрешителните, за да е сигурно, че окончателно е отрязан пътят за използване на други горива. Крайната цел е да се изсветлят и евентуално прекратят порочни практики на екоинспекциите да решават, че определени инвестиционни проекти нямат нужда от оценки за въздействието им върху околната среда (ОВОС).

Случаят

През февруари 2020 г. Кюстендилският административен съд оставя без разглеждане жалбата на сдружението срещу решение на директора на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Перник от май 2018 г. С него се позволява допълване на предишно разрешително от 2016 г., според което не е необходимо да извършва ОВОС за намерението на централата за изгаря 0.5% неопасни отпадъци и 99.5% въглища. Така на мощността е позволено да прибави и 19.5% биомаса като гориво и да намали въглищата до 80 на сто, отново без да се извърши дори процедура по преценка на необходимостта от екооценка.

Обществеността не е била информирана на нито един етап от процедурата, а писмото не е публикувано на страницата на РИОСВ, каквато е практиката с решенията по преценка на необходимостта, заявиха от "За земята – достъп до правосъдие" пред Mediapool. Организацията разбрала за това писмо на шефа на РИОСВ Перник от документацията по делото срещу комплексното разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" да гори отпадъци и биомаса.

То реално дава картбланш за горенето на биомаса без оценка за влиянието върху околната среда и здравето на хората. Административният съд в Кюстендил определя, че жалбата на "За земята – достъп до правосъдие" срещу допълнението е недопустима, тъй като не става въпрос за отделен административен акт. Организацията протестира пред Върховния административен съд (ВАС) и той приема решението на първоинстанционния съд за неправилно. Мотивът е, че решението за липсата на нужда от ОВОС за добавянето на биомасата като гориво е административен акт в резултат на подадено от ТЕЦ "Бобов дол" уведомление за инвестиционно намерение и като такъв подлежи на обжалване. Затова ВАС връща жалбата на екоорганизацията за разглеждане от кюстендилския съд.

Второто решение

Така се стига до отменяне на решението на РИОСВ Перник от страна на съдия Николета Карамфилова от Административния съд в Кюстендил през януари 2021 г. Аргументът ѝ е, че е трябвало да се извърши преценка за необходимостта от ОВОС, а не шефът на РИОСВ да решава, че екооценка не е нужна. В рамките на това дело става ясно, че пернишката екоинспекция не е спазила законовото изискване да обяви публично решението си за биомасата. Съдът отменя писмото на шефа на екоинспекцията и връща на РИОСВ Перник преписката по случая за ново произнасяне при спазването на законовите изисквания.

Обратът

Това решение може да се обжалва и ТЕЦ "Бобов дол" се възползва от възможността, докато директорът на РИОСВ София, която е правоприемник на пернишката екоинспекция, не предприема нищо.

Делото е разпределено на друг съдия от Административния съд в Кюстендил – Иван Демиревски, който всъщност е постановил недопускането на първата жалба. В края на юли 2021 г. той отхвърля новата жалба. Аргументът му е, че писмото на шефа на пернишката екоиспекция с разрешаването на биомасата е съвсем законен акт, тъй като не се предвиждала промяна на инсталациите, а директно подаване на биомасата.

Според съдия Демиревски горенето на биомаса е "с нулеви стойности на замърсяване на атмосферния въздух, тъй като при изгарянето на биомасата не се формират отпадъчни газове, които да замърсяват въздуха". Той се основава на Регламент (ЕС) 601/2012 относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове.

Според "За земята – достъп до правосъдие" този регламент създава правна фикция, съгласно която при изгаряне на биомаса се декларират нулеви въглеродни квоти, като целта е да се даде преференция на този вид гориво.

"Обществена информация е, че горенето на биомаса има въглеродни емисии, близки до тези на въглищата. Второ, горенето на биомаса е източник на емисии на прах, серни и азотни оксиди, близки до тези на горенето на въглища, които изобщо не са взети предвид от РИОСВ при издаването на писмото, а впоследствие и от съдия Демиревски", заявяват от организацията.

Тя ще обжалва пред Върховния административен съд различното решение на Административния съд в Кюстендил, защото иска да има ясно решение по казуса с изгарянето на биомаса в ТЕЦ "Бобов дол", независимо от обявеното спиране на горене на друго освен въглища в мощностите на електроцентралата. Сдружението се опасява, че ТЕЦ-ът, който неведнъж бе затварян от екоминистерството от началото на 2020 г. заради редица еконарушения, няма да започне да гори отново отпадъци и биомаса, за да играе с намаляването на парниковите емисии и да извлича ползи от това.

Според "За земята – достъп до правосъдие" обявените намерения за газификация и ВЕИ проекти от страна на централата са само параван за продължаване на практиките за замърсяване на въздуха. Освен това организацията иска регионалните екоинспекции да спрат да излизат с противоречиви и порочни решения за одобряване на инвестициони намерения без да им се извършва екооценка.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?