Еколози призоваха депутатите да отхвърлят промените в Закона за горите

Одобрените на последното за 2011 г. правителствено заседание промени в Закона за горите без съмнение ще доведат до ощетяване и унищожаване на българската природа и ще застрашат екологическата и националната сигурност, се казва в становище на сдружение “Екофорум за устойчиво развитие” и коалиция от неправителствени организации. Според тях промените, инициирани от собственика на ски съоръженията на Витоша - “Витоша ски”, ще доведат до недопустима държавна помощ, ще стимулират незаконните сечи, горските палежи и износа на неправомерно добита дървесина.

Организациите призовават депутатите от Комисията по земеделие и гори и от Комисията по околна среда и води в Народното събрание да отхвърлят новите текстове в Закона за горите.

Законопроектът би довел до стимулиране в бъдеще на незаконното строителство на ски съоръжения в Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите, което се явява недопустима държавна помощ, се казва в писмото на “Екофорум за устойчиво развитие”. Създават се условия крупните заменки на десетки хиляди декари гори във вододайните зони на нашата страна да се случат отново. Неприемлива е възможността съществуващите територии да бъдат допълвани с нови площи от държавния горски фонд без търг, а впоследствие да бъдат обезлесявани и изграждани стотици км писти, влекове, лифтове и други спомагателни съоръжения, като при това се гарантира узаконяването им от държавните институции.

Съвсем реалистично може да се предвидят последствията от изпълнението на одобрения от Министерски съвет законопроект, пишат природозащитниците. Спестявайки си стотици милиони лева дължими държавни такси в дългосрочен план от промяна на предназначението на гори, определени компании ще могат да узаконят действащи съоръжения в Пирин, Витоша, Стара планина, Рила и Родопите.

Определени компании, получили чрез заменки горски площи в стратегическите вододайни зони на страната в Пирин, Стара планина, Рила и Родопите, ще имат възможност да строят без общ устройствен план и да обезлесяват свободно останалите незасегнати вододайни зони в страната, с всички очаквани последствия, а именно – промяна на климата в регионите към засушаване и предизвикване на водни кризи, влошаване на почвеното плодородие в низините, ерозия на почвите в планините и затлачване на изкуствените вододайни съоръжения за питейна вода, като например язовир “Искър”.

Очакваните негативни последствия от приемането и изпълнението на законопроекта пряко ще застрашат екологическата и националната сигурност и ще предизвикат огромни затруднения за държавната власт и за страната до пет-десет години, смятат още природозащитниците.

Ощетяването на обществения интерес и избягването на приходи за държавния бюджет възлизат на най-малко 80 милиона лева само за следващите три години, изчисляват от организацията.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?