Eколози внесоха в Брюксел жалба за забавената НАТУРА

Eколози внесоха в Брюксел жалба за забавената НАТУРА

Жалба срещу българското правителство, което не е внесло в Европейската комисия пълния списък с местата за екомрежата НАТУРА 2000 и е забавило одобряването на зоните, подадоха в Брюксел седем екологични организации. Това съобщиха в понеделник от Международната природозащитна организация WWF, която е внесла жалбата заедно със Зелени Балкани, Сдружение за дива природа „Балкани”, Информационен и учебен център по екология, Българско дружество по фитоценология, Екологично сдружение „Хаберлеа” – Асеновград и Студентския екологичен клуб при Софийския университет.

Според еколозите това дава основание на Европейската комисия да започне процедура за санкциониране на българското правителство.

В жалбата се посочва, че официалният списък по Директивата за хабитатите, който българското правителство изпрати в Европейския съюз със закъснение от три месеца, включва само 180 места от НАТУРА 2000. Те покриват 13% от територията на страната, въпреки решението на Националния съвет по биоразнообразие в екомрежата да влязат 225 места, покриващи 28,6% от територията на страната.

Въпреки че българското правителство имаше техническата възможност да изпълни задълженията си до 1 януари 2007 г., то внесе списъка чак през март и дори „отложи” решението си за 45 места от НАТУРА 2000. Като площ „отложените места” покриват повече от половината от местообитанията по мрежата и включват зони с инвеститорски интерес, като Камчия и Емине-Иракли на Черно море, Западни и Централни Родопи и буферните зони на трите национални парка Рила, Пирин и Централен Балкан, посочват от WWF.

„Българското правителство заяви, че причината за забавянето на внасянето на пълния списък с предложени НАТУРА 2000 места е „инвеститорският интерес” към някои места, особено тези на Черно море и близо до ски курорти. Това е в пълно противоречие с изискванията на европейската Директива за местообитанията и националното законодателство, които посочват, че научните аргументи са единствен аргумент при обявяването на местата от Натура 2000”, казва Алберто Аройо Шнел, координатор „НАТУРА 2000” във WWF.

Според природозащитните организации има драстични непълноти в предложението на България. Покритието е недостатъчно за над 70% от видовете местообитания, а за някои видове не са включени въобще. Например за кафявата мечка, която е приоритетен вид по Директивата за местообитанията на ЕС–– в мрежата Натура 2000 в България са включени само 20% от местообитанията ѝ, при изисквани 60 на сто, коментират от WWF.

„Българското правителство постави основите на бъдещи изключвания на места от мрежата Натура 2000, което остави отворена врата за инвеститори и строителни фирми. Правителството заяви, че местата с общи и подробни устройствени планове, няма да бъдат включени в мрежата Натура 2000. В резултат общините по Черно море и край ски курортите трескаво променят устройствените планове, където сега има „отложени места””, заявява Катерина Раковска, координатор в WWF.

Тя допълва, че в същото време строителството в много предложени места от НАТУРА 2000 продължава. Това са Природен парк Странджа на брега на Черно море и край ски зона Банско в Национален парк Пирин, въпреки че европейското законодателство защитава всички места, които отговарят на критериите за включване в мрежата, добави Раковска.

Споделяне

Още от България