Екоминистърът Джевдет Чакъров ще разяснява в парламента ангажиментите на България по глава Околна среда

Още от България