Екоминистърът е върнала за ОВОС проект срещу наводнения от Луда Камчия

Инвестиционен проект за изграждане на бетонна стена на брега на река Луда Камчия, която да пази близкото село Дъбовица от наводнение, е върнат за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда, каквато регионалната екоинспекция в Бургас беше преценила, че не е нужна.

 

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова е отменила решение на Регионалната инспекция по околна среда и води Бургас от 2010 г., според което няма нужда да се извършва оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение в защитена зона. Това е обаче е било обжалвано от Сдружението за дива природа "Балкани" и сега РИОСВ трябва да се произнесе отново по проекта като се съобрази с министъра.

 

Проектът, който попада в защитените зони "Река Луда Камчия" и "Котленска планина", предвижда построяването на монолитна бетонна подпорна стена с дължина около 340 м и височина между 5 и 6 метра, както и реконструкция на естествения охранителен канал, преминаващ през село Дъбовица.

 

Според природозащитниците реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до унищожаване на алувиални гори, местообитания на видри, на обикновени блатни костенурки, на земеродно рибарче и черен щъркел. Освен това екоинспекцията не била уведомена, че ще се изсекат 3 500 кв. м храсти и млада гора на левия бряг на р. Луда Камчия.

Споделяне

Още от България

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?