Екоминистърът отново лансира идеята за забрана на въглищата със сяра и пепел

Екоминистърът отново лансира идеята за забрана на въглищата със сяра и пепел

Министърът на околната среда и водите Нено Димов обяви лансирана и от неговите предшественици на поста идея за ограничаване на продажбите на въглища, съдържащи сяра и пепел, и въвеждането на екостандарти за отоплителните уреди на твърдо гориво. По време на годишната среща на кметовете в Албена, във вторник, той припомни, че от 2019 г. влизат в сила нови европейски екологични стандарти за битовите отоплителни уреди и трябва да се намери механизъм за прилагането им.

"Замърсяването на въздуха е от най-съществените проблеми и местната власт трябва да го приеме с необходимата сериозност", заяви министърът. Според него най-трудно при решаването на проблемите с качеството на атмосферния въздух е да се намери социално-икономически баланс. Той призова местната власт да участва активно в работата на двете работни групи, които ще обсъждат мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление и от автомобилния транспорт.

"Виждането ни в момента е, че трябва да намерим начин да ограничим вноса и продажбата на горива с високо съдържание на сяра и пепел и да въведем нови стандарти за отоплителните уреди", каза Нено Димов, цитиран от пресцентъра на ековедомството.

Решението обаче ще бъде взето след широка експертна дискусия на кръгла маса през ноември с всички заинтересовани страни. Също идния месец ще има и кръгла маса за предложенията за намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт и контрола при регистрация на коли с вредни емисии.

Димов призова кметовете да кандидатстват за 111 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 за мерки за реализация на общинските програми за чистотата на атмосферния въздух. Няколко града вече получиха еврофинансиране за актуализация на своите мерки за опазването на въздуха

Вече са закрити 96 от 113 общински депа, но остават три общини, които не са изградили навреме регионални депа за битови отпадъци, информира министър Димов. Сега други общини поемат техните отпадъци и не е справедливо всички да плащат цената, обясни той и изрази увереност, че до края на годината общините ще закрият старите депа, така че да не се стигне до ефективни санкции по наказателната процедура срещу България.

Министърът информира кметовете и за новия подход за управление на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, който въвежда териториалния принцип. Отговорността за управление на зоните от НАТУРА 2000 ще е на областните управители, но общинските власти ще имат основна роля за намирането на баланс между икономическото развитие, интересите на местните общности и опазването на околната среда, подчерта министърът.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?