Екоминистърът ще има трети заместник и още експерти за обществени поръчки

Министърът на околната среда и водите (МОСВ) ще има трети заместник, а ведомството се реорганизира като праща десет от експертите си в Министерството на инвестиционното проектирани, но в същото време увеличава служителите, отговорни за провеждането на обществените поръчки, за реализирането на стратегията за електронно управление в околната среда и за стопанисването на имотите на ведомството.

Това предвиждат промени в устройствения правилник на МОСВ, одобрени от правителството в сряда. Като цяло числеността на персонала във ведомството спада от 450 на 436 бройки.

В момента заместници на министър Искра Михайлова са Чавдар Георгиев от БСП, който бе на същата позиция и в кабинета на Тройната коалиция, и Дин Онбаши от ДПС.

Вътрешната щатна оптимизация се налага поради отпадане на функции на някои от дирекциите и необходимост от укрепване капацитета на други. Най-значително е намалението на числеността на дирекция "Европейски и международни проекти" с оглед на приключването на проектите, финансирани от ИСПА/Кохезионен фонд, посочват от пресслужбата на Министерския съвет.

В същото време се разширяват компетенциите на дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки", което налага увеличаване на щатовете в нея.

Увеличение на отговорностите и на щатовете има и в дирекция "Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване", която отговаря за реализирането на мерките от пътната карта към Стратегията за електронно управление в сектор Опазване на околната среда на България, както и за ефективното управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството.

Политическият кабинет се намалява с три щатни бройки. С цел подпомагане на работата му се създава възможност по определени въпроси министърът да назначава към него съветници по трудово правоотношение, става ясно още от правителственото решение.

Споделяне

Още от България