Екоминистърът спря четири парогенератора на ТЕЦ “Република“

Екоминистърът Нона Караджова е наредила да се изведат от експлоатация четири от общо петте парогенератора на ТЕЦ “Република“-Перник и със заповед на директора на РИОСВ-Перник това вече е сторено, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в петък.

Решението е взето защото според европейското законодателство за ограничаване на емисиите на серен диоксид, азотни диоксиди и прах от големи горивни инсталации, тези 4 парогенератора е трябвало да бъдат изведени от експлоатация още на 1 януари 2008 г. Това обаче не е сторено от предишното ръководство на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което е едноличен собственик на капитала на “Топлофикация-Перник“, част от която е ТЕЦ “Република“. Затова и Европейската комисия е сезирала страната за неизпълнени ангажименти и неспазени срокове, което и стъпката предхождаща откриването на наказателна процедура, която би била поредната срещу България.

Сега дружеството, чиято инсталирана мощност е за производство на 460 МВ топлоенергия и на 105 МВ електроенергия, остава да работи само с един парогенератор.

Това е първият значителен случай в страната, в който оператор на голяма горивна инсталация се спира от експлоатация заради неизпълнени условия по Комплексното разрешително.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?