Екоминистерството иска 10 млн. лв. над бюджета си за догодина

Над половината от кадрите във ведомството сменени по времето на ГЕРБ

Министерството на околната среда и водите с 10 млн. лв. по-голям бюджет за догодина спрямо сегашните 44 млн. лв. Това е минимумът, за да може да гарантираме изпълнението на политиките, за които отговаряме, каза при отчета на първите си сто дни на поста министърът на околната среда Искра Михайлова с уточнението, че си дава сметка, че няма пари в бюджета.

 

За сравнение обаче посочи, че бюджетът на ековедомството е най-ниският от всички министерства. Бюджетът на Министерството на културата за тази година е 123 млн. лв., а на образованието – 400 млн. лв., т.е. десет пъти повече, отбеляза Михайлова.

 

Увеличеният бюджет е необходим, за да може да пристъпим към изпълнението на ангажиментите ни към Европейската комисия за затварянето на 123 опасни депа и изграждането на 23 нови, посочи тя. Другият ангажимент е свързан с подготовката на стратегически документи в сектор "Води", което е гаранция за изпълнение на предварителните условия, за да може успешно да усвояваме европейските средства след 2014 г., посочи министър Михайлова.

 

Държавата да извади 25 млн. лв. за ИСПА проекти

 

Недостигът на средства води и до забавянето на плащанията към бизнеса и общини по изпълнени вече проекти по програма ИСПА, която приключи в края на 2010 г.

 

Към момента е решен само проблемът с просрочените задължения от 3.3 млн. лв., за които правителството отпусна средства от актуализацията на бюджета миналата сряда. Някои от фирмите са чакали плащанията си повече от 450 дни, каза екоминистърът. Забавените плащания са по проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в Сливен, Кюстендил, Видин и Търговище.

 

Няма решение обаче за останалите 25 млн. лв., които трябва да се извадят от бюджета за да бъдат довършени започнати ИСПА проекти, посочи Михайлова. Сред тях са регионалното депо в Кърджали.

 

Отделно има да се плащат 4.5 млн. лв. на общините за подготовката на водни проекти, които е трябвало да се строят със средства по оперативна програма "Околна среда", но през 2009 г. правителството на ГЕРБ е отказало да ги включи в програмата, каза министърът.

 

Над половината служители на МОСВ уволнени по времето на ГЕРБ

 

Поръчана от екоминистъра справка сочи, че по времето на управлението на ГЕРБ са били уволнени над половината от служителите в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и подчинените му звена.

 

От около 1800 души са освободени 915 за периода юли 2009 – май 2013 г. През това време са назначени 969 нови служители, като една част от тях са без необходимото образование и опит, каза Искра Михайлова. Тя посочи, че особено остър е проблемът с липсата на инженери в басейновите дирекции.

 

Според нея работата с регионалните структури досега не е била на необходимото ниво и затова след приключване на протичащите в момента конкурси за директори на регионалните структури на МОСВ, министърът ще очаква от новите ръководители анализ и оптимизиране на състава.

 

По-малко от месец след като пое министерството Искра Михайлова уволни 23-ма началници - директорите на регионалните инспекции, на басейновите дирекции и на националните паркове. Митивите ѝ бяха наказателни процедури срещу страната ни и забавеното и лошо изпълнение по европроекти.

 

За шистовия газ чакаме Брюксел

 

Няма промяна в българската позиция по отношение на добива на шистов газ и мораториумът продължава да действа, коментира министър Михайлова.

 

Според нея страната ни има най-рестриктивния режим, като освен мораториум, ограничения за добива са заложени и в Закона за опазване на околната среда, който изисква пълна оценка на дейността.

 

В момента Еврокомисията готви пакет за поведение на страните членки при добив на шистов газ, който очакваме с нетърпение, каза министър Михайлова. Темата е поставена в дневния ред на предстоящото заседание на съвета на министрите по околна среда в средата на октомври от Великобритания и ще бъде дискутирана.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?