Екоминистерството одобри тунела под Шипка

Висшият експертен екологичен съвет при Министерството на околната среда и водите е одобрил проекта за изграждане на тунел под връх Шипка, съобщи Коалицията за устойчиво развитие.

Инвестиционното предложение на Агенция "Пътна инфраструктура" предвижда югозападен обход на Габрово, който трябва да свърже града със съществуващия път до град Шипка. Условно трасето е разделено на пет етапа.

 

Представителите на неправителствените организации обаче са депозирали особено мнение, тъй като има вероятност осъществяването на проекта да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации на защитени видове.

 

Обходът на Габрово и изграждането на тунела под Шипка влязоха за финансиране в оперативната програма “Транспорт”. За целта се предвидени 352 млн. лв.

Споделяне

Още от България