Екоминистерството отказва по-строга защита на Драгоманското блато

Причината – нямало капацитет и възможност за охрана

Драгоманското блато след пожара сн. Ангел Лазаров

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) отказва по-строга защита на Драгоманското блато след пожара на 22 януари. Това стана ясно на среща, организирана от РИОСВ София, за намиране на решение за дългосрочно опазване на Драгоманското блато и по повод Международния ден на влажните зони, съобщи неправителствената коалиция "За да остане природа в България".

В срещата са участвали представители на МОСВ, Министерството на туризма, община Драгоман, областна администрация на област София, Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливница, Държавното горско стопанство "Сливница", Лесотехническия университет и организации, част от коалиция "За да остане природа в България".

По време на срещата община Драгоман и неправителствените организации настояли за обявяването на защитена територия, която да въведе ясни правила за опазването на блатото и да даде възможност за обезщетяване на собствениците на земи, които периодично или постоянно са залети от вода.

Въпреки това МОСВ, в лицето на директора на Национална служба за защита на природата (НСЗП) Мирослав Калугеров, било против нов статут на защита, тъй като Драгоманското блато вече е защитена зона от Натура 2000 и е Рамсарски обект. Според него ековедомството няма достатъчно капацитет за поемане на допълнителни отговорности с обявяването на защитена територия в България и осигуряване на охрана на местността, се казва в съобщението на неправителствената организация.

Това е поредният отказ от страна на МОСВ да завърши процедурата за обявяване на защитена местност "Драгоманско блато". Община Драгоман и Сдружение за дива природа "Балкани" подават съвместно предложение за защитена територия през 2005 г., а през 2008 г. междуведомствена комисия го одобрява.

Природозащитните организации напомнят и за задължението на МОСВ да издаде заповед по Закона за биологичното разнообразие за защитената зона от "Натура 2000" по Директивата за местообитанията.

Отговорът на Калугеров бил, че се работи в посока промяна в закона.

Коалиция "За да остане природа в България" напомня, че приоритет в работата на МОСВ е да спазва българските и европейски закони, а не да ги изменя, както и че поради липсата на заповеди за обявяване за защитените зони от "Натура 2000" за опазване на местообитанията срещу България има наказателна процедура от страна на Европейската комисия.

Според природозащитниците и местната власт механизмите за справяне с пожарите в природата е налагането на по-строги режими, образование на обществеността и привличане на туристи към обекти, предмет на опазване, а така също и създаване на капацитет в рамките на институциите отговорни за опазване на природното богатство на България - МОСВ и МЗХГ.

"Единствено по този начин ще се развие чувствителността на хората към биоразнообразието и може да се гради доверие към институциите в България", коментира Любомир Попйорданов от Българска асоциация алтернативен туризъм.

За да се решат дългосрочно екологичните проблеми в района на Драгоманското блато, освен обявяване на защитена територия с действаща охрана, е необходимо да се осигури пречиствателно съоръжение за отпадните води от град Драгоман, да се създаде възможност за обезщетяване на собствениците на земи и да се възстанови спешно достъпът до влажната зона за посетители и екологично образование.

МОСВ поело ангажимент единствено за продължаване на комуникацията с представителите на местните власти и неправителствените организации за намиране на средства за изграждане на разрушената туристическа инфраструктура в блатото в рамките на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Обществеността в България очаква спешни решения за опазване и възстановяване на Драгоманското блато. Необходима е реална защита и полагане на системна грижа за района. Рамсарско място и зона от "Натура 2000" без конкретни режими, управление и охрана не могат да осигурят дългосрочно опазване на природата. Приоритетно възстановяването на поне част от мостчетата и пътеките е необходимо да се случи в рамките на следващите 3 месеца, за да се осигури достъп за посетителите на влажната зона, призовават от екокоалицията.

На 24 април 2020 г. ще се състои деветото издание на състезанието "Байк и Рън за Чепън", което заедно с дарителската кампания на сдружение "Балкани" ще осигури само част от необходимите средства.

Споделяне

Още от Бизнес