Екоминистерството предупреди за риск от наводнения

Осем язовира са пълни над 90 на сто от обема им, ще се изпускат контролирано

Екоминистерството предупреди за риск от наводнения

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предупрежди за потенциален риск от наводнения в следващите дни и призова отговорните институции да предприемат мерки, това да не се случи.

От следобедните часове на 2 и 3 март ще започне повишаване на температурите и частично снеготопене в комбинация с валеж от дъжд и сняг се очакват повишения на речните нива. Това гласи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН).

Ще се повишават нивата на реките южно от река Айтоска, в долните части от водосборите на Тунджа и Марица, във водосборите на река Арда и притока ѝ Върбица, както и в долните части от водосбора на Струма и притока ѝ Струмешница, където има ниска вероятност за поройни наводнения.

Системите за ранно предупреждение прогнозират достигане на нивото на жълтия праг на предупреждение за реките:

река Тунджа при Елхово – в обедните часове на 3 март

река Черна при Смолян – във вечерните часове на 2 март

река Ардинска при Ардино – през нощта на 2 срещу 3 март

река Върбица при Златоград – във вечерните часове на 2 март

В МОСВ всеки ден се анализира постъпващата от НИМХ - БАН прогноза за времето, валежите, предупрежденията за опасни явления и влиянието им върху оттока на реките и язовирите в страната.

Информацията се публикува на страницата на министерството и се изпраща на областните управители, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на други заинтересовани ведомства с цел предприемане на превантивни действия и мерки.

МОСВ управлява и разпределя водите от комплексните и значими язовири.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28 февруари 2018 г. е 4542.3 млн. кубични метра и представлява 70% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 85.5 % от общия им обем

напояване – 54.9 % от общия им обем

енергетика – 78.3 % от общия им обем.

Със запълване над 90% са язовирите "Йовковци", "Камчия", "Среченска бара", "Ясна поляна", "Боровица", "Студен кладенец", "Пчелина" и "Тича".

Предприети са мерки за освобождаване на обеми, с цел поемане на очакван приток чрез работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане, като предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването, обещават от МОСВ.

Споделяне

Още от България