Екоминистерството се похвали с три спрени наказателни процедури от ЕК

Екоминистерството се похвали с три спрени наказателни процедури от ЕК

Три наказателни процедури срещу България, в областта на околната среда, е прекратила Европейската комисия, обяви в Бургас министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която откри пленер по изобразително изкуство, посветен на Международния ден на Черно море.

Една от тях стартира през 2007 г. Във връзка с изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците в София. 

"Открихме завода за отпадъци, с което изцяло затворихме, приключихме проекта, и сега Европейската комисия вече официално взе решение за закриване на наказателната процедура. Това е признание за усилията на всички. Другите две процедури касаят транспониране на екологично законодателство. Едното в сферата на водите - с приемането на Закона за водите беше прекратена наказателната процедура, а другата касае Закона за опазване на околната среда. Наскоро с промяната на Закона за опазването на околната среда ние транспонирахме текстове, които касаят големите рискови предприятия", уточни Василева.

До края на годината ще започне картирането на морските защитени зони по оперативна програма "Околна среда", обяви още тя. По думите ѝ мащабният проект, който има за цел да разшири мрежата от защитени зони "Натура 2000" и във водите на Черно море, е за над 11 милиона лева.

Споделяне

Още от България