Екоминистерството ще прави допълнителни замервания до полигона в Змеево

Екоминистерството да осигури допълнителен мониторинг в близост до площадката на военния полигон в Змеево и заедно с министерството на отбраната при евентуално замърсяване да предприеме мерки за недопускане на неблагоприятни последствия за околната среда и здравето на хората. Това реши парламентът след близо 2-часови дебати в петък по питане на депутати от левицата към министъра на околната среда Долорес Арсенова за обгазяванията в Старозагорска област.

В приетото от парламента проекторешение на депутати от управляващата коалиция НДСВ и ДПС е записано, че Народното събрание одобрява и приема мерките, предприети досега от държавните институции във връзка с двукратно констатираните превишения на нормите за съдържание на серен диоксид във въздуха в област Стара Загора през последните четири месеца.

В хода на дебатите министър Арсенова отново обясни, че съгласно доклада на метеорологичния институт към БАН, източник на последното замърсяване през август е комплекс "Марица Изток". От БСП, които оспорват това заключение и сочат като евентуален замърсител военния полигон, използваха като аргумент и изявленията на министъра на енергетиката Милко Ковачев, че ТЕЦ-овете в "Марица Изток" не са източник на замърсяване.

Днес Ковачев заяви, че няма разминаване между позициите на отделните министерства по случая. Той допълни обаче, че нито се отказва от думите си, че причината за замърсяването не е в "Марица Изток", нито пък това означава, че няма принос на емисии от комплекса за околната среда. Енергийният министър напомни, че в момента се прави сероочистителна станция, която трябва да е готова до 2006 г.

По-късно, в кулоарите на парламента екоминистърът Арсенова не изключи в района на Стара Загора да има нови замърсявания, идващи отново от комплекс "Марица Изток".

Преди това, след гласуване и прегласуване, парламентът първо прие, а после отхвърли проекта на ОДС , според който правителството в 15-дневен срок трябваше да създаде комисия за изясняване на източника на замърсяване, а комисията в едномесечен срок да докладва пред НС за резултатите. ОДС предлагаха също министрите на финансите и на околната среда да изготвят механизъм за компенсиране на населението при екоинциденти.

Отхвърленото още в началото проекторешение на инициаторите на дебата, депутатите от БСП, предвиждаше правителството в едномесечен срок да изясни причините за обгазяването, включително и с участието на чуждестранни експерти.

Левицата искаше на закрито заседание на парламента министърът на отбраната да даде информация къде и кога са унищожени двигателите на ракетите СС-20 и СС-23, както и за какви изпитания и мероприятия се използва полигонът Змеево и имат ли тези действия вредни последици за здравето на хората и природата.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?