Екоминистерството търси идеи за намаляване на боклуците

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) събира идеи за намаляване на отпадъците. Предложенията ще залегнат в Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци, която трябва да бъде готова до 12 декември 2013 г.

Очакваме много идеи от гражданите, бизнеса и общините, каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Като пример тя даде въвеждането на таксата за найлоновите торбички, която влезе в сила от октомври миналата година, а през тази беше повишена на два пъти. По този начин хората бяха принудени да използват торбички за многократна употреба.

Според граждани най-сигурният стимул за намаляване на отпадъците е паричният. В Германия например ако върнеш пласмасова бутилка от минерална вода получаваш 25 евроцента, а за шише или кен от бира 1 евро.

Изготвянето на Програма за предотвратяване образуването на отпадъци се прави по искане на ЕС. Планирано е тя да бъде част от Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

В програмата трябва да бъдат посочени съществуващите мерки за предотвратяване и образуването на отпадъците. Оценката на ползите от прилагане на посочените мерки. Трябва да бъдат определени качествени или количествени контролни показатели, с които да може да се измерва намаляването на отпадъците, както и индикатори дали мерките се изпълняват.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?