Екоминистерството вече работело за по-добро управление на националните паркове

Екоминистерството вече работело за по-добро управление на националните паркове

Вече са предприети действия за подобряване на управлението на националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан", съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в сряда. Ден по-рано от Сметната палата съобщиха, че според техен одит управлението на трите парка е неефективно и застрашава биологичното разнообразие в тях. Институцията отправи и препоръки към ведомството за подобряване на работата и контрола в парковете.

Проверката обхваща периода от януари 2010 до края на 2012 г., нейните констатации са предоставени на екоминистерството в края на март 2014 г. и то вече било изпълнило част от дадените съвети. Не са констатирани загуби на биологично разнообразие и влошаване на състоянието на екосистемите, твърдят от МОСВ.

То посочва, че вече се извършва актуализация на плановете за управление на трите парка с пари от оперативната програма "Околна среда". Отново с европейски средства се разработват противопожарни планове на тези защитени територии, работи се върху маркирането на границите на парковете, както и върху изграждането на нова или реконструкцията на стара туристическа инфраструктура там и доставяне на техническо оборудване за нуждите на парковите дирекции.

Заради съществуващите бюджетни лимити обаче, МОСВ към настоящия момент няма възможност за увеличение охраната на националните паркове, допълват от екоминистерството.

Що се отнася до данните в доклада, които отчитат намаляване площта на Национален парк „Рила“, ведомството припомня, че в изпълнение на разпоредбите в Закона за защитените територии, през 1999 г. трите народни парка "Рила“, "Пирин“ и "Централен Балкан“ се прекатегоризират в "национални паркове“, които са изключителна държавна собственост. Същата година, с решение на Народното събрание, част от Национален парк "Рила“ се прекатегоризира в Природен парк "Рилски манастир“ и собствеността на земите, с площ от 27 370.7 ха., е възстановена на Рилската света обител.

Съгласно същото решение на НС, с плана за управление на Природен парк "Рилски манастир“, са въведени режими за опазване и ползване, валидни за националните паркове. Затова, според МОСВ, е необосновано опасението в доклада на Сметната палата, че намаляването на площта на парк "Рила“, реализирано през 2000 г., води до нарастване на риска за неефективно съхранение на биологичното разнообразие в страната.

След 2000 г площта на нито един от трите национални парка не е променяна, посочват от екоминистерството.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?