Екоорганизации са против трасето на тунела под Шипка

Първата копка на тунела под Шипка стана в присъствието на президента Росен Плевнелиев

Екологични организации се обявиха против трасето за обходния път на Габрово и тунела под Шипка. Строителството на пътя започна в четвъртък в присъствието на президента Росен Плевнелиев.

Глобалният екологичен фонд (WWF) и "Зелени Балкани" обжалват решението по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС).  "Преди да има окончателно решение за законността на проекта започването на строителството прави хората заложници на вече вложените обществени средства в един вреден и погрешен вариант на трасе на обходния път", се казва в съобшение на неправителствената организация "За да остане природа в България".

Освен съда екоорганизациите са сезирали и главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия, която е започнала проверка по случая.

Според зелените организации избраният вариант на обходен път засяга пет квартала на Габрово. Така вместо решение на проблема с трафика през града, той се прехвърля механично от едни жители към други.

За преминаване през Стара планина е приет къс вариант на тунел с дължина от 3.2 км. Това означава, че път с дължина над 4.5 км и ширина между 15 и 40 м щe бъде изграден директно през природен парк "Българка" и една от най-дивите му части - долината на Козята река, обитавана от защитените от закона видове мечка, вълк и рис, посочват защитниците на природата.

Целият природен парк е защитена зона от европейската екологична мрежа "Натура 2000". Парк "Българка" е един от младите природни паркове у нас, който съществува от 2003 г., за да опазва буковите гори, които са вододайни зони, осигуряващи питейна вода на Габрово и района. Освен директно унищожение на горите, този вариант на пътя ще доведе до увеличаване на шума и замърсяването, фрагментация на местообитанията и прогонване на животинските видове, посочват от "За да остане природа в България".

Екокоалицията и инициативни комитети от Габрово не са против проекта за обходен път и тунел под Шипка като цяло, а против одобрените негови алтернативи.

Те предлагат алтернативен вариант на обхода през т.нар. трасе "Мусман" от 1938 г.  Той е с 2.8 км по-дълъг, но чрез него се избягва преминаването на обходния път през страничните западни квартали.

За преминаването през природен парк "Българка" единственият приемлив вариант е изграждането на дълъг тунел от 7 км. Този вариант е бил заложен в заданието на фонд "Републиканска пътна инфраструктура" още през 2008 и 2009 г., но впоследствие изчезва от последващите заданията на проекта. Дълъг вариант на тунела би съответствал на концепцията за зелена инфраструктура, разработена от Европейската комисия и обявена като приоритетна за финансиране през следващия финансов период 2014 – 2020 г.

Започването на строителството в този момент и по този начин поставя здравето на хората и природата в опасност. Самото изпълнение на проекта докрай е невъзможно, тъй като в рамките на досегашното обжалване вещите лица потвърдиха всички твърдения на жалбоподателите, твърдят от екокоалицията.

В рамките на досегашната процедура се установиха многобройни и важни пропуски в процедурата по оценка на въздействието върху околната среда. Съществуват повече от 20 неточни измервания на разстоянията от предложеното трасе до жилищни сгради в засегнатите квартали. Всички неточности са "в полза" на предложеното трасе и "във вреда" на трасето "Мусман".

Това навежда на сигурен извод за манипулиране на оценката на въздействието върху околната среда, смятат природозащитниците. Освен това беше несъмнено установено, че оценката на въздействието на предложеното решение за тунел под връх Шипка е непълна - изобщо не е коментирано въздействието върху определени видове и местообитания от мрежата "Натура 2000". Също така не е коментирано кумулативното въздействие на предложения проект и вече утвърдени други проекти - какъвто е строителството на язовир "Нейковци", посочват от "За да остане природа в България".

Според екокоалицията установените вече  нарушения ще доведат до глоби за България за нарушаване на европейското природозащитно законодателство, ако българският съд пропусне да санкционира тези нарушения. Накратко, оценката за въздействието върху околната среда е манипулирана, за да се изберат предварително зададените алтернативи, смятат от "За да остане природа в България".

"Започнахме реконструкцията на обходния път, защото съдът реши да отложи разглеждането на делото от май за октомври. Това означаваше да бъде изпуснат целия строителен сезон и обектът да не се реализира", коментираха от агенция "Пътна инфраструктура" пред Mediapool. Причината е, че проектът се реализира с европейски средства и крайният срок за усвояването им е 2015 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес