„Екопак” зае 45% от пазара на разделното събиране на смет

Екопак България” АД е първата лицензирана организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки по Закона за управление на отпадъците. За три години от съществуването си, „Екопак България” АД въведе системи  за разделно събиране на отпадъците от опаковки в 75 общини, от които 16 областни града и 7 курортни селища.

Пазарният дял на „Екопак България” АД за 2006г. е 44.7%, което ангажира компанията към средата на 2007 г. да обхване в системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки 1 341 000 жители. Съгласно Меморандума, подписан на 12 май 2006 г. с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), към края на 2008 г. следва да бъдат обслужвани 3 000 000 жители в цялата страна.

Към 30 юни 2007 г. по действащи договори с общините ефективно се обслужват 1 716 569 жители с разположените 10 139 контейнера.  Благодарение на водената активна политика на компанията за обхващане на домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм в системите за разделно събиране, резултатите, постигнати към края на месец юни 2007 г., надхвърлят с 28% поставените в Меморандума цели по този показател. Само през месец юни 2007 г. „Екопак България” АД сключи договори за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки с общините Добрич, Каварна, Съединение, Левски, Рудозем, Батак, Вършец и Стрелча.

Съгласно подписаните договори с фирми подизпълнители в момента се извършват доставки на контейнери и техника, с което по предварителни данни към 1 септември 2007 г. „Екопак България” АД ще прилага ефективно системите за разделно събиране във всичките 75 общини, с които има сключени договори и услугата ще бъде предоставяна на над 2 460 000  жители. С всички общини „Екопак България” АД прилага високи критерии в работата по въвеждане на работещи системи за разделно събиране и постигане на ефективни резултати по отношение на количеството събрани отпадъци от опаковки, като към края на юни 2007 г. са събрани 25 932 тона отпадъци от опаковки. Само през тази година с цел повишаване качеството на предлаганата услуга „Екопак България” АД инвестира 6 млн. лв. в сепариращи инсталации, транспортна техника и контейнери за разделно събиране.

„Екопак България” АД е предпочитан партньор за над 1100 фирми, които са членове и акционери в организацията и са ѝ възложили изпълнението на ангажиментите си по Закона за управление на отпадъците. Най-голямата организация по оползотворяване поставя като приоритет в своята работа партньорството между отговорния бизнес и общините по въвеждане на работещи системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки, което е в основата на създаването на устойчиви практики.

 

Споделяне

Още от Бизнес