Екопроверки на фирмите, работещи с живак

Над 60 фирми в София и областта, които произвеждат, съхраняват, внасят, изнасят, търгуват или употребяват в производствата си живак, ще бъдат проверени от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-София, съобщиха от екоинспекцията в петък. Целта е да се получи информация за количествата живак, които всяка от тези фирми е произвела, употребила в производствените си процеси, внесла, изнесла или пуснала на пазара през 2006 г. под формата на уреди, продукти и др.

Инвентаризацията е заради разработването на проект на Регламент на Европейския парламент и Съвета за забрана на износа и безопасното съхранение на метален живак. Веществото се използва при производството на катализатори, някои видове акумулатори и амалгама за зъбни пломби.  Съдържа се и в някои електрически компоненти, измервателни уреди, луминесцентни лампи, бои и акумулаторни батерии.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?