Екотаксата за стари коли вече ще се плаща от вносителите

От 1 януари 2005 г. гражданите, закупили автомобил, произведен преди 2002 г., вече няма да плащат еднократната екотакса от 80 лв. при регистрацията на возилото си. Сумата вече ще трябва да внесе продавачът на моторното превозно средтство. Това гласи приетата от правителството нова наредба за управление на отпадъците от МПС.

Екотаксата ще трябва да плаща вносителят на автомолиба. Това той може да стори на . още на митницата. Вторият вариант задължава компаниите вносители да приемат и разкомплектоват за своя сметка внесените от тях коли, когато те остареят. Третият вариант е вносителят да се ангажира да събира колите, които е продал, когато те остареят и да ги дава на някой от двата държавни центъра за разкомплектоване, като им плаща дължимите 80 лв.

Ако обаче вносителят на автомобила е физическо лице, то ще трябва да си плати само екотаксата, уточни Цветанка Костадинова, директор на Дирекция "Управление на отпадъците" към екологичното министерство.

Екотаксите ще продължават да влизат в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, което от свая страна със събранит есуми ще финансира процеса по събирането и разкомплектованито на излезлите от употрела автомолиби. 19 млн. лв. са влезли в предприятието от екотакси през миналата година, сочат данните на екоминистерството.

Целта на новата наредба е да се улесни събирането на стари автомобили. Вече има 120 лицензирани фирми, които имат право да събират и рециклират старите МПС. Тяхната работа ще се контролира от комисия, в която влизат експерти от МВР, Министерство на икономиката и екологичното министерство. Годишно в центровете за разкомплектоване влизат около 60 000 стари автомобила.

Всеки собственик на излязъл от употреба автомобил се глобява от 150 до 500 лева, ако не предаде возилото си в някой от 120-те автоморги в страната. От своя страна фирмите, събиращи колите със свалена от КАТ регистрация, трябва да транспортират МПС-о до някой от двата бъдещи национални центрове за разкомплектоване и рециклиране на автомобилите. глобяване.

През миналата година са затворени около 30 незаконни автоморги, съобщи Цветанка Костадинова.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?