Екозащитници алармираха за разорани защитени зони в Калиакра

Екозащитници алармираха за разорани защитени зони в Калиакра

За разорани степи източно от село Българево край Калиакра, попадащи в защитени от европейското законодателство зони алармираха от екокоалицията "За да остане природа в България". Това става часове след като стана ясно, че Европейската комисия е завела дело срещу страната ни заради позволено строителство на ветропаркове в региона без на проектите да е направена оценка за въздействието върху околната среда, независимо засягат местообитания на редки птици.

 

Разораването край Българене е регистрираното на 15 октомври 2013 г. и така е унищожено приоритетно и строго защитено местообитание "Понто-сарматски степи”, което е вече силно засегнато заради изградени ветропаркове и голф игрища, съобщават от организацията.

 

Тя посочва, че това място, както и околните земеделски земи са гнездови територии на приоритетни за опазване видове като дебелоклюна чучулига, полска бъбрица, черночела сврачка, както и ловни територии за вечерната ветрушка, белоопашатия мишелов и бухала – всички обект на опазване в защитената зона. На тази територия има инвестиционен интерес още от края на 2007 г., като през годините интересите са променяни – от ваканционен комплекс с голф, през жилищно и ваканционно строителство, фотоволтаичен парк и овощни градини.

 

Имотите са раздробявани на части, променяно е предназначението на земите и са подавани отделни инвестиционни предложения с най-вероятната цел да се избегне една обща оценка, която би показала реалните мащаби на въздействие върху природата в защитената зона, допълват от "За да остане природа...".

 

По нейна информация последните одобрени инвестиционни проекти в региона са за овощни градини, но на мястото е установена тежка строителна техника, каквато едва ли е нужна за създаването на овощни градини.

 

Инвестиционните предложения за унищожената територия са част от общо 360 инвестиционни предложения, регистрирани от Българското дружество за защита на птиците в защитената зона Калиакра и част от наказателната процедура срещу България от страна на Европейската комисия.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?