Екозащитници искат агенция за опазване на природното и културното наследство

Да се създаде агенция към Министерски съвет, която да опазва националното природно и културно наследство, предложиха на новия парламент и бъдещото правителство от Коалицията от екоорганизации “За да остане природа в България“ на пресконференция в сряда. Според тях е нужно окончателно разрешаване на проблемите с опазването на българската защитена природа, планините и Черноморието.

 

Според природозащитниците, тъй като защитени по различни причини зони са на подчинение към различни институции, често стават обект на посегателства вследствие на политически и икономически натиск от страна на определени държавни и частни фирми.

 

Коалицията поиска и публичност на цялата документация на местната и централна власт, която създава права и задължения, касаещи държавната и общинска собственост или оказват въздействие върху обекти от националната екологична мрежа.

 

Природозащитниците отново настояха за изменение в Закона за устройство на територията според изискванията на ратифицираната от България Орхуска конвенция, която дава право на граждани до достъп до информация и обжалване на актове на местната и централна власт, свързани с опазването на природата. Това ще даде възможност да не се налага да се реагира чак на момента, в който багерите започнат да разкопават.

 

Коалицията „За да остане природа в България“ предложи и да се прекрати предварителното изпълнение по Административно-процесуалния кодекс по отношение на административни актове касаещи околната среда, културно-историческото наследство и човешкото здраве, което позволи, например, да бъде построен лифт в Национален парк Пирин, който няма всички необходими документи. Чак след две години Върховният административен съд реши, че въпросното съоръжение е извън закона.

 

Природозащитниците настояват и държавата да приеме с административен акт, че замените на гори са държавна помощ и да поиска от придобилите ги да доплатят до пазарната стойност към момента на сделката или да ги върнат на държавата.

 

Тези предложения ще бъдат официално изпратени до комисиите в новия парламент и до новото правителство, когато те заработят.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?