Екозащитници искат обявяване на имотите с изтичащо право на застрояване

Припомнят, че къщи за лични нужди и в момента могат да се строят върху ниви, без да е променено предназначението на земята

Екозащитници искат обявяване на имотите с изтичащо право на застрояване

Коалиция "За да остане природа в България“ призовава да бъде публикуван списъкът с имотите с променено предназначение за ползване, чието право за застрояване изтича и които ще се възстановят като земеделски. Екоорганизацията приветства решението да се оттеглят поправките в Закона за опазване на земеделските земи, внесени от Обединените патриоти, които щяха да дадат още три години възможност за реализация на инвестиционни проекти за застрояване на апетитни терени край морето.

От Коалицията посочват, че вносителят на законопроекта от Обединените патриоти Йордан Апостолов е поискал от областните земеделски дирекции справка за нивите с променено предназначение едва след заседанието на парламентарната агрокомисия, която даде първоначално даде ход на скандалните поправки.

Така комисията, чиито членове отначало подкрепиха удължаването на срока за застрояване с мотива да се даде шанс на дребни собственици да реализират строежите си, на практика е разглеждала предложението на сляпо – без да знае кои точно са тези земи и къде се намират. В крайна сметка обаче законопроектът беше оттеглен, а управляващите обявиха, че земеделският министър Румен Порожанов ще организира обществена дискусия по промените.

От екокоалицията обявяват, че с готовност ще се включат в подобно обсъждане, но преди това агроведомството трябва да публикува списък и карта на въпросните имоти с променено предназначение, които на 23 май 2017 година отново ще бъдат възстановени като земеделски земи.

"Призоваваме и общинските администрации своевременно да изпълнят законовото си задължение да уведомят Комисията за земеделските земи, комисиите към областните дирекции "Земеделие" и Службата по геодезия, картография и кадастър за служебно извършване на промяна в кадастъра и съответните регистри. Така ще се избегнат противозаконни злоупотреби с невалидната промяна на предназначението им. Призоваваме Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството да упражнят контрол за изпълнение на закона", посочва се в съобщение на "За да остане природа в България" в понеделник.

Коалицията посочва, че собствениците на ниви и в момента имат право да строят до двуетажни къщи за собствени нужди без да е променено предназначението на земите. Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителството в земеделските земи без промяна на предназначението им позволява при определени условия строителството на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително двуетажни помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и на упълномощени от тях производители, отбелязват природозащитниците.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?