Екозащитници: Поправките за Натура 2000 целят усвояване на европари

Подкрепят БАН за преработка на текстовете за биоразнообразието

Екозащитници: Поправките за Натура 2000 целят усвояване на европари

Предложените от екоминистерството поправки в Закона за биологичното разнообразие, които  реорганизират обявяването и управлението на защитените зони от европейската екомрежа Натура 2000, са вредни и целят безсмислено усвояване на милиони левове от оперативната програма "Околна среда" 2014-2020. Това се посочва в позиция на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ относно обявените за обществено обсъждане промени, които бяха дискутирани във вторник от широк кръг засегнати страни.

Природозащитниците подкрепиха академичната и научна общност на БАН и университетите, които вече поискаха оттегляне на предложенията за изменение и допълнение на Закона за биоразнообразието. Предложението е корекциите да бъдат преработени, тъй като в сегашния си вид противоречат на Конституцията на България и на европейското законодателство.
 
Основният мотив на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за предприемането на промените е създаване на органи за управление на защитените зони. Паралелно обаче ведомството предлага пълна подмяна на цялата концепция за обявяване и управление на защитените зони. Предлага се премахване на научното начало при обявяването, промените и управлението на защитените зони, което според екокоалицията противоречи на изискванията на Директивата за природните местообитания. Те са убедени,че подобно решение ще доведе до следваща хоризонтална процедура срещу България за неспазване на природозащитните директиви. Организацията припомня, че в момента срещу страната ни има отворени две такива процедури.

В проекта има множество промени, които противоречат на елементарната логика, на екологичните изисквания и на принципите на добро управление, допълват от "За да остане природа в България". Коалицията посочва как новите изисквания ще доведат до няколко плана за управление на една и също зона, ако тя попада на територията на няколко екоинспекции. За пример се дава защитената зона "Централен Балкан“, която попада на територията на пет регионални инспекции по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), което означава че зоната ще се управлява от пет регионални планове за управление, в допълнение на действащия план за управление на националния парк. Подобна е ситуацията със защитените зони, припокриващи природните паркове “Врачански Балкан”, “Витоша”, “Персина” и Национален парк “Рила”, смятат от организацията.
 
Според нея "двигател на някои от промените са милиони левове заложени по оперативните програми".

"За регионални органи за управление в ОПОС 2014 – 2020 са заложени 36 694 946 млн. лв. за "Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000“, както и 9 969 564 млн. лв за "Техническа помощ за подпомагане Националния орган за управление на мрежата Натура 2000“, обясняват от "За да остане природа...". 

"Предложената нова структура за управление на Натура 2000 влиза в дублиране на дейности на съществуващи държавни структури, като дирекциите на националните и природни паркове. Би трябвало да се търсят възможности управлението на защитените зони да бъде максимално индивидуално, като с него бъде натоварена най-подходящата съответна структура - орган за управление на национални и природни паркове, РИОСВ, НПО или община. За няколко големи защитени зони трябва да бъдат създадени отделни администрации към МОСВ или МЗХГ", допълва се в становището на природозащитниците.
.
Те обръщат внимание, че само за създаване на концепция за тези органи МОСВ е изхарчило близо 1 млн. лв евросредства за предварително дефинирани решения. Това "се оказа само безсмислено харчене на пари на европейския данъкоплатец", коментират от екокоалицията..
 
"Друг проблем е, че министерството предлага предоставянето на първични данни за видове и местообитания да става задължително „преди тяхното използване за изготвянето на частни и официални документи.“. Предложеното задължение е в противоречие с редица закони. То е и в противоречие с елементарните морални принципи -  нека погледнем настоящата ситуация с докладването за състоянието на видовете и местообитанията от Натура 2000. Две фирми, избрани с обществени поръчки на стойност 18 млн. лв., ще изготвят за 6 месеца доклади без никаква теренна работа. Ако идеята на МОСВ беше вече факт – тези фирми като трети лица, щяха да получат от министерството резултати от труда на учени и НПО, изработен благодарение на финансиране, което сами са организирали и привлекли", допълва се в становището на екокоалицията.
 
Тя обяснява още, че не възразяваме да има изисквания към участниците в съветите за биологично разнообразие, които да докажат тяхната компетентност и ангажираност към темата, както предлага екоминистерството и това се подкрепя от бизнес организациите. Коалицията обаче "счита за дискриминационно предложението направено от МОСВ тези искания да касаят само природозащитните организации".

Предложенията на МОСВ обаче се подкрепят от големите бизнес организации. Българската стопанска камара преди ден приветства предложените промени за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво от държавните екоинспекции. Бизнес организация приветства и създаването на Национален консултативен съвет, и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво.

Предприетите от МОСВ промени предвиждат още заповедите за включване на защитени зони в Натура 2000 да съдържат само при необходимост забрани, ограничения, мерки или препоръки за постигане на целите на защитената зона и те да се вписват само по преценка на министъра на околната среда и водите. "Директивата за местообитанията не изисква от държавите членки въвеждането на забрани за дейности в защитените зони.  Практиката показва, че подобна политика по-скоро създава негативно отношение в заинтересованите страни, към природозащитата. В други държави членки на ЕС този подход не се прилага", аргументират се от екоминистерството.

При обсъждането министърът на околната среда и водите Нено Димов заяви, че ако се гледа само опазването на природата, на практика се гледа една трета от плана, а всъщност неслучайно в неговото заглавие хората са сложени в средата. "Идеята е да се търси балансът между природата и икономиката, защото само в търсенето на този баланс може да се постигне достатъчно добро съществуване на хората“, заяви той. По думите му законовите поправки целят интегриране местните общности, за да разполагат с природните ресурси. "Местните са тези, които трябва да имат основното право да управляват, защото те носят и отговорността, а правото и отговорността трябва да са ръка за ръка“, смята Димов.

Според него в дискусията са се чули много добри идеи и може да бъде подобрен законът. "Ще се опитаме да прецизираме текстовете, така че да може да защитим както работата на хората, които се занимават с наука, така и работата на всички останали, които по един или друг начин са свързани с управлението на Натура 2000“, увери министърът.

След това проектът ще бъде внесен в Министерския съвет и Народното събрание. "Една трета от територията на държавата всъщност ще бъде управлявана по начина, който се опише в този закон. А това е много голям ресурс и местните общности, местният бизнес, синдикатите, общините имат право да бъдат включени в това управление. Надяваме се, че ще им дадем най-подходящия инструмент“, каза министър Димов, цитиран от пресцентъра на ведомството си.

Споделяне

Още по темата

Още от България