Екозащитници: Прокуратурата замита нарушенията в ски зона Банско

Екозащитници: Прокуратурата замита нарушенията в ски зона Банско

Проверките на прокуратурата по сигнали на екозащитници за нарушения при изграждането на ски зона Банско не само не помагат за разплитане на дългогодишните казуси, но със своите констатации те на практика заличават следите от извършените нарушения, заявиха от коалицията "За да остане природа в България" в неделя.

Повод за тяхното становище са получени резултати от проверка на Окръжна прокуратура -  Благоевград, извършена по разпореждане на Върховна административна прокуратура, след поредни сигнали на езкозащитниците.

Окръжната прокуратура не е установила нито едно нарушение или престъпление, но според коалицията причина за това е, че разследващият орган винаги се обръща към службите за строителен контрол да проверяват за нарушения на екологичните закони при строителството в ски зона Банско, въпреки че това е в изключителните компетенции на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

В резултат на този манипулативен и вероятно корупционен подход се стига до абсурдни противоречия в резолюциите на прокуратурата, посочват природозащитниците.

"Екоминистерството е документирало, че ски писти Плато-1, Шилигарник 2 и Стражите, изгорялата чайна Платото и резервоар с обем 15 000 куб. м не са съгласувани по Закона за опазване на околната среда (вкл. лифт Железен мост-Платото), не са налице разрешителни за строеж и експлоатация, или че наличните не са спазени. Обаче Окръжна прокуратура – Благоевград приема твърденията на строителния контрол, че в ски зона Банско не е констатирано незаконно строителство", пише в тяхно съобщение, изпратено до медиите.

"Екоминистерството свидетелства пред върховната прокуратура, че въпросните обекти не са предвидени в Териториално устройствения план на ски зона Банско, съгласуван с решение по Оценка за въздействие върху околната среда №57-13/31.07.2013 г. на МОСВ, а окръжната прокуратура приема единствено твърденията на концесионера и строителния контрол, че обектите са предвидени в плана", допълва коалицията.

Според нея Върховната прокуратура приема констатациите на екоминистерството, че въпросните обекти не са предвидени в концесионния договор, но окръжната прокуратура не подлага на съмнение сведението на концесионера и строителния контрол, че обектите са включени в годишните инвестиционни програми на "Юлен" АД и са съгласувани от екоминистерството.

Така на практика прокуратурата заличава следите от нарушения не само на концесионера, но и на службите за строителен контрол и общината, които през годините са допуснали строителство в ски зона Банско, без да са издадени разрешителни по Закона за устройство на територията и Закона за опазване на околната среда, или пък издадените разрешителни са в нарушения на двата закона, допълват природозащитниците.

Те посочват още, че с оглед на високия обществен интерес към опазването на Национален парк "Пирин", тяхната организация вече се е обърнала към висшестоящата прокуратура с искане разследването да продължи по начин, който гарантира обективност и безпристрастност на проверките за незаконното строителство в защитената територия.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?