Екозащитници: Сеч на вековни гори в "Сините камъни" заплашва редки птици

В Природен парк "Сините камъни" се унищожават вековни букови гори в нарушение на Закона за биоразнообразието и така са застрашени редки видове птици, предупредиха в сряда от екокоалицията "За да остане природа в България". Тя призова още правителството да предприеме конкретни стъпки за подобряване на управлението на природните паркове и опазване на биоразнообразието в тях.

 

Организацията е изпратила сигнали до екоминистерството и Изпълнителната агенция по горите, че в парка се секат стари хралупести дървета, в които обикновено гнездят редки птици. Така са увредени много сериозно местообитанията на редки и застрашени видове като полубеловрата мухоловка, червеногуша мухоловка, южен белогръб кълвач, черен кълвач, царски орел и други видове, установила проверка на природозащитниците в парка, извършена в края на септември 2013 г.

 

За да се подобри на управлението на природните паркове и да се опазят местообитанията Тома Белев от Асоциация на парковете предложи да се даде публичност и възможност за граждански контрол в държавните горски предприятия. Според него трябва да стане ясно какво се ползва, какво друго се върши, каква е ползата за обществото. Той настоя Министерството на околната среда и водите да приеме плановете за управление на природните паркове и заповедите за защитените зони за хабитатите.

 

Според екоорганизацията до приемането на плановете за управление на парковете в тях трябва да се ограничи ползването на дървесина само до санитарни сечи, а в самите планове да се разрешава сеч в парковете само за дърва за огрев от местните жители.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?