Екскурзиите на българи в чужбина намалели с 10% през януари

Пътуванията на българи през януари 2012 г. са 252.8 хил., или с 2.4% по-малко в сравнение с декември 2011 г., съобщиха от НСИ. Увеличение има при пътуванията със служебна цел – с 11.0%, докато намаление е регистрирано при пътуванията с цел почивка и екскурзия, както и при тези с други цели – съответно с 10.1 и 9.6%.

Увеличение на пътуванията на българи е регистрирано към Великобритания – с 15.0%, Испания – с 13.1%, Австрия – с 10.5%, Италия – с 9.4% и други. Същевременно в по-голяма степен намаляват пътуванията към Франция – с 21.1%, и Македония – с 10.8%.

Най-голям относителен дял от пътуванията на българи в чужбина имат служебните - 45.7%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 27.6%, и тези за почивка и екскурзия - 26.7%.

През януари 2012 г. командировките формират 74.7% от пътуванията към Германия, 64.8% - към Гърция, 62.2% - към Италия, и 52.2% - към Испания. Преобладаващият дял от пътуванията към Турция са с цел туризъм (51.1%).

Посещенията на чужденците също намаляват

През януари 2012 г. посещенията на чужденци в България са 337.1 хил., което е с 14.1% по-малко отколкото през декември 2011 година. Увеличение е регистрирано при посещенията с цел туризъм и със служебна цел – съответно с 12.2 и 3.8%, докато посещенията с други цели намаляват с 16.0%.

Посещенията на граждани от страните - членки на ЕС през януари 2012 г. намаляват с 27.5% в сравнение с предходния месец. Въпреки това е отчетен ръст при посещенията на граждани от Великобритания - с 67.4%, Италия - с 22.1%, Гърция - с 13.4%, и Германия - с 9.4%.

Огромно намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Румъния - със 76.4%.

Нарастват посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 3.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията на македонци – с 25.1%, и руснаци - с 18.0%.

През януари 2012 г. най-голям е относителният дял на посещенията с цел почивка и екскурзия - 49.0%, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 32.0%, и посещенията със служебна цел - 19.0%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 63.5% от посещенията на граждани от Русия и 59.8% - от Великобритания. Служебните пътувания са 60.7% от всички посещения на граждани от Австрия. С други цели са 84.8% от посещенията на граждани от Турция.

Споделяне

Още от Бизнес