Експерти обсъдиха 51 мерки срещу недекларираната заетост

Експерти обсъдиха 51 мерки срещу недекларираната заетост

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика обсъди 51 мерки срещу недекларираната заетост, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Въпросните мерки са изготвени въз основа на дискусии с представители на НАП, НОИ, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", работодатели и работници от браншове с висока уязвимост към сиви практики.

"Успяхме да идентифицираме и анализираме 236 различни европейски и български практики, на база на които разработихме тези 51 мерки, които да са приложими към българските социално-икономически условия", каза Милена Ангелова, ръководител на проекта на АИКБ.

Част от най-важните мерки са: осъвременяване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване капацитета на компетентните органи за извършване на качествени и ефективни инспекции. Сред другите значими мерки попадат още стимулиране на работодателите за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, в това число данъчни облекчения, както и адекватни и по-строги санкции за нарушителите.

АИКБ работи по "Карта на недекларираната заетост", която ще бъде представена в началото на следващата година. Работи се и по новата информационна система към Националния център "Икономика на светло", чрез която ще се приемат сигнали и предложения за превенция на недекларирана заетост.

Над 90% от българските работодатели и работници не познават новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на форми на недеклариран труд. За работодателите най-често той се среща в сектори като "Търговия и ремонт на автомобили", "Култура, спорт и развлечения", "Административни и спомагателни дейности", "Селско стопанство" и "Строителство".

Споделяне

Още от Бизнес