Експерти отчитат икономически застой и през второто тримесечие спрямо първото

Експерти отчитат икономически застой и през второто тримесечие спрямо първото

Икономиката на България продължава да е в застой и през второто тримесечие спрямо първото не може се очаква ръст на БВП. Това се посочва в доклада на Центъра за икономическо развитие (ЦИР) за първото полугодие на годината, цитиран от Инвестор.бг.

Експертите очакват около 1% годишен ръст на икономиката през 2012 г., като подобрение на ситуацията се очаква през второто полугодие.

За второто тримесечие на 2012 г. се очертава слаба, но все пак положителна динамика на добавената стойност в промишлеността, се посочва в доклада.

В доклада е записано, че сектори, които през миналата година отчитаха ръст, вече второ тримесечие регистрират спад. Такива са секторите Професионални дейности и научни изследвания и Далекосъобщения.

Възможно е секторът на строителството да реализира по-забележим растеж на добавената стойност през следващите тримесечия и да приключи годината с малко над нулата, предполагат от центъра.

Прогнозата на експертите е, че селското стопанство ще приключи годината с растеж заради благоприятните очаквания за добра реколта.

В доклада се посочва, че външната търговия вече не расте, а се свива - данните за първото тримесечие сочат спад както на годишна, така и на тримесечна база. Вносът на стоки и услуги също спада на тримесечна база, а на годишна е близо до нулата.

Ръстът на българския износ през тази година ще бъде не повече от 5-6% на годишна база, прогнозират експертите. В същото време вносът ще продължи да расте с изпреварващи темпове пред износа. Най-голямо нарастване на вноса се наблюдава при инвестиционните стоки, отчита анализът.

За първи път от четвъртото тримесечие на 2008 г. насам инвестициите регистрират растеж на годишна база, макар и твърде скромен - едва 1,3 на сто, посочват от ЦИР.

Дъното в привличането на преки чуждестранни инвестиции е преминато през 2010 г., твърдят от ЦИР. За първите пет месеца на тази година притокът на тези вложения стига до 473.8 млн. евро (1.2 на сто от прогнозния БВП).

Подобрява се и структурата на инвестициите - расте делът на вложенията в дялов капитал (73 на сто), а намалява делът в недвижимите имоти (20 на сто за първите 5 месеца). Изтичането на капитали под формата на вътрешно-фирмени разплащания забавя темпа си и дори притокът на кредити надхвърля плащанията, отчитат анализаторите на ЦИР.

Инфлацията от началото на годината е 0.5% към юни т. г. спрямо декември 2011 г. Поради поскъпване на горивата и храните до края на годината инфлацията може да надхвърли 3%, предвижда още центърът.

Възможно е безработицата да се задържи до края на годината над 12 на сто, а чувствително подобряване на общата заетост не може да се очаква, посочват анализаторите.

Балансът на публичните финанси в страната се подобрява, като през май натрупаните приходи превишиха натрупаните разходи с 67 млн. лв. - за първи път от 35 месеца на бюджетни дефицити. През същия период на предната година финансовият баланс беше отрицателен в размер на близо 600 млн. лв.

По-доброто изпълнение през 2012 г. се дължи изцяло на националния бюджет, който въпреки че започна годината с дефицит от 209 млн. лв., отбелязва превишение от 334 млн. лв. към май. Същевременно при европейските средства дефицитът се увеличава - от 88 млн.лв. през януари до 267 млн. лв. към май, пише в доклада на ЦИР.

По-високите приходи са резултат от ръста в постъпленията от двата основни източника - ДДС и акцизи, които за първите пет месеца на 2012 г. се увеличават съответно с 16 и 7 на сто на годишна база.

Споделяне

Още от Бизнес