Експерти по културното наследство обвиниха директора си в злоупотреби

С еднолични незаконни решения били обслужвани инвеститорски интереси

Експерти по културното наследство обвиниха директора си в злоупотреби

Служители на Националния институт за недвижимо културно наследство настояват новият министър на културата да разпореди пълна проверка на работата на техния директор арх. Росен Вълков и той да бъде отстранен от длъжност, докато тя тече.

Като мотив те посочват, че Вълков е извършвал злоупотреби и е принуждавал експертите да променят своите становища, когато те не отговаряли на интересите на определен кръг от хора. А когато служителите отказвали да променят становищата си, Вълков еднолично е подписвал положителни становища за неподлежащи на съгласуване проекти и дори за незаконни намеси по обекти на недвижимото културно наследство.

“Експертните функции на института бяха неглижирани чрез лобистки поръчки на инвеститори, налагани по телефона или след индивидуални срещи с него. Негласно е прекратено функционирането на Експертния съвет на института, където от водещи специалисти в различните области на опазването се обсъждаха всички сложни и проблемни обекти на културното наследство, за да се приеме най-доброто решение за съхраняването им“, посочват работещите в института в отворено писмо до министър Петър Стоянович.

Те допълват, че драстични примери в това отношение са “ремонтът на паметника на Цар Освободител, незаконната намеса по Поморийската гробница, проектът на община Казанлък, обезличаващ средата на Казанлъшката гробница, проектът за възстановяване на несъществуващ параклис до църквата “Св. Успение Богородично" в кв. Василико в Царево, незаконно построената фотоволтаична централа върху археологически обект в с. Смолник, Карнобатско“ и др.

В писмото си служителите на института припомнят, че през 2011 година предишният им директор арх. Йорданка Кандулкова е била уволнена, въпреки че е спечелила поста с ясна и конкретна концепция след конкурс, проведен в Министерството на културата. Тогава за временно изпълняващ длъжността е назначен Вълков.

“Останахме изумени от изявлението на г-н Вълков, който при представянето си заяви, че никога не се е занимавал с опазване на културното наследство, не разбира от естеството на работата, няма концепция и визия за развитието на института, не е в състояние да отговори на нито един конкретен въпрос от присъстващите, но счита, че притежава способности да го управлява като директор“, се казва в писмото на служителите до новия министър.

Те посочват, че като администратор Вълков целенасочено нарушавал или заобикалял действащата нормативна уредба при назначаване на лоялни към него служители или за уволняване на неудобни за него принципни специалисти.

Бройка за младши експерт" архитект в една от дирекциите например била трансформирана в "главен специалист", за да бъде назначена Мариела Стефанова с функции "Връзки с обществеността" - длъжност, за която тя не притежавала необходимия образователен ценз.

Според служителите тази длъжност била напълно необоснована в условията на остър недостиг от квалифицирани експерти.

“Сега, вместо да се поддържа сайтът на института започна издаването на "информационен бюлетин", в чието списване не участват екпертите. Считаме, че това е ненужно разхищение на средства за издание без никаква научна стойност, пълно с правописни, стилистични и фактологични грешки, компрометиращо експертността и професионалната компетентност на институция с над 55-годишна история“, посочват служителите.

Според тях е притеснителен и фактът, че в този бюлетин, издаван от държавно учреждение, се рекламират частни фирми, с което институтът попада в ситуация на “конфликт па интереси".

На позиция, изискваща архитектурно образование и доказан тригодишен професионален трудов стаж в областта на опазване на недвижимите културни ценности Вълков назначил човек с образование начална училищна педагогика - Пламен Суруджийски. Впоследствие, без да се спази законоустановеният ред, Суруджийски бил назначен за главен секретар на института. След подаден сигнал била извършена проверка от Инспектората на министерството, но резултатите от нея не бяха оповестени.

“Със свои заповеди г-н Вълков съкрати длъжността “юрисконсулт" и веднага след това уволни г-жа Елена Панджарова и така отстрани единствения служител с юридическо образование в института, назначен на тази длъжност с конкурс, съгласно регламентирана в нормативната уредба процедура. Последвалото незабавно назначаване на граждански договор на г-жа Вела Ирикева като юрисконсулт ни дава основания да смятаме, че мотивите за отстраняването на г-жа Елена Панджарова са лични и субективни и произтичат от неколкократиото ѝ противопоставяне на издадените от него незаконосъобразни заповеди и разпореждания, както и от отказа ѝ да участва в процедурата по неправомерното назначаване на Суруджийски“, се казва още в писмото.

Последното нарушение на Закона за културното наследство било назначаването на граждански договор на двама архитекти, които да поемат съгласувателните становища за Велико Търново и съседните области. Това назначение било без критерии за подбор и целесъобразността му била съмнителна.

Служителите в института обвиняват още директора си в авторитарен и недиалогичен стил на управление. Изразяват и съмнения относно целесъобразността при разходване на средствата на института. “Неизвестна за нас е процедурата по възлагане на довършването на ремонта на помещенията в настоящата сграда на института, поръчката и доставката на мебели. Обзавеждането на базата на института в Созопол се осъществява при неясни критерии, несъгласувано с архитекти и в дисхармония със съществуващото обзавеждане и с характеристиката и спецификата на сградата - недвижима културна ценност“, допълват те.

Споделяне

Още от България